Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมไฟฟ้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 864 to 883 of 1134 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ขอบข่ายงานระบบเพียร์สันอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันสำหรับการลดสัญญาณรบกวนภาพในปริภูมิเวฟเล็ตพิชิต กิตติสุวรรณ์
2540ขั้นตอนการตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์สำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ฟัซซีลอจิกบงการ หอมนาน
2541ขั้นตอนการหาขอบเขตพยางค์สำหรับคำพูดต่อเนื่องภาษาไทยณัฏฐชา จิตติวรางกูล
2556ขั้นตอนวิธีการตรวจจับการเคลื่อนที่ของใบหน้า และดวงตาเพื่อสั่งการทำงานคอมพิวเตอร์ชัยรัชต์ ไกรจันทร์
2554ขั้นตอนวิธีการวิเคราะห์ความผิดพร่องแบบอัตโนมัติสำหรับเครือข่ายส่งวุฒิกร ตรีวิทยานนท์
2555ขั้นตอนวิธีปรับเปลี่ยนโครงข่ายในระบบส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาการจำกัดกระแสลัดวงจร และดัชนีเสถียรภาพเชิงแรงดันคัมภีร์ บุญสุวรรณ
2550ขั้นตอนวิธีสำหรับกำหนดจุดเสถียรภาพแรงดันวิกฤติเพื่อแยกระบบไฟฟ้าของผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กออกจากระบบไฟฟ้าหลักธนพล เจนสุทธิเวชกุล
2548ขีดจำกัดเชิงสมรรถนะและการประยุกต์ที่เป็นไปได้ของสายอากาศจานสะท้อนชนิดผิวสะท้อนปรับรูปลักษณ์ได้ที่ประกอบจากแผ่นย่อยกุลธวัช ภูมิวงศ์พิทักษ์
2527ข่ายวงจรท้องถิ่นสำหรับการสื่อสารสัญญาณเสียงและข้อมูลสุวิทย์ นาคพีระยุทธ
2525คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดความถี่ ยู แอล เอฟ-อี แอล เอฟ ในตัวกลางแอนไอโซโทรปิกคมสันต์ สิริวัฒนาพาท
2542ความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของน้ำมันหม้อแปลงในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอมนตรี ระษารักษ์
2547ความคล่องตัวของอิเล็กตรอนในชั้นฟิล์มบางของ n-GaAs ที่มี QDs ฝังตัวอยู่ข้างในธีรศักดิ์ ปัญญาวานิชกุล, 2522-
2521ความต้านทานของขั้วดินแบบท่อเหล็กชุบสังกะสีไพรบูลย์ นุชนาฏนนท์
2557คอนเวอร์เตอร์หลังชนหลังสามระดับทิศทางเดียวแบบใหม่ที่อาศัยทฤษฎีเมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์สุรเชษฎ์ เสมอเหมือน
2554คุณลักษณะของฟิล์มบางแทนทาลัมไนไตรด์บนแผ่นฐานแก้วและโพลีอิไมด์ โดยการเคลือบด้วยวิธีรีแอคทีฟสปัตเตอร์ริงสมัชชา วรธำรง
2545คุณลักษณะแรงดัน-เวลาของก๊าซ Sulphur hexafluoride-Nitrogen ภายใต้แรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่ามาตรฐานในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอปิณฑ์คเณศ ล้ำเลิศประเสริฐ, 2521-
2546คุณลักษณะแรงดัน-เวลาของน้ำมันหม้อแปลงภายใต้แรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่ามาตรฐานในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอกฤษวัฒน์ ทองแกมแก้ว
2545ค่าลักษณะสำคัญแบบคงทนต่อสัญญาณรบกวนของการรู้จำเสียงพูดภาษาไทยโดยใช้เทคนิคลดสัญญาณรบกวนแบบปรับตัวได้ณัฐพล อุ่นศรี, 2520-
2551ดัชนีสมรรถนะระบบและการวิเคราะห์คอนตินเจนซีโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้นเกียรติชัย เสนา
2552ตัวขับเคลื่อนแบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่งสำหรับมอเตอร์สปินเดิลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพื่อลดทอนการกระเพื่อมของแรงบิดและการสั่นสะเทือนทางกลพูนลาภ เมฆเข็มทอง