Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมไฟฟ้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 873 to 892 of 1134 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2525คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดความถี่ ยู แอล เอฟ-อี แอล เอฟ ในตัวกลางแอนไอโซโทรปิกคมสันต์ สิริวัฒนาพาท
2542ความคงทนต่อแรงดันไฟฟ้าของน้ำมันหม้อแปลงในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอมนตรี ระษารักษ์
2547ความคล่องตัวของอิเล็กตรอนในชั้นฟิล์มบางของ n-GaAs ที่มี QDs ฝังตัวอยู่ข้างในธีรศักดิ์ ปัญญาวานิชกุล, 2522-
2521ความต้านทานของขั้วดินแบบท่อเหล็กชุบสังกะสีไพรบูลย์ นุชนาฏนนท์
2557คอนเวอร์เตอร์หลังชนหลังสามระดับทิศทางเดียวแบบใหม่ที่อาศัยทฤษฎีเมทริกซ์คอนเวอร์เตอร์สุรเชษฎ์ เสมอเหมือน
2554คุณลักษณะของฟิล์มบางแทนทาลัมไนไตรด์บนแผ่นฐานแก้วและโพลีอิไมด์ โดยการเคลือบด้วยวิธีรีแอคทีฟสปัตเตอร์ริงสมัชชา วรธำรง
2545คุณลักษณะแรงดัน-เวลาของก๊าซ Sulphur hexafluoride-Nitrogen ภายใต้แรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่ามาตรฐานในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอปิณฑ์คเณศ ล้ำเลิศประเสริฐ, 2521-
2546คุณลักษณะแรงดัน-เวลาของน้ำมันหม้อแปลงภายใต้แรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่ามาตรฐานในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอกฤษวัฒน์ ทองแกมแก้ว
2545ค่าลักษณะสำคัญแบบคงทนต่อสัญญาณรบกวนของการรู้จำเสียงพูดภาษาไทยโดยใช้เทคนิคลดสัญญาณรบกวนแบบปรับตัวได้ณัฐพล อุ่นศรี, 2520-
2551ดัชนีสมรรถนะระบบและการวิเคราะห์คอนตินเจนซีโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้นเกียรติชัย เสนา
2552ตัวขับเคลื่อนแบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่งสำหรับมอเตอร์สปินเดิลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพื่อลดทอนการกระเพื่อมของแรงบิดและการสั่นสะเทือนทางกลพูนลาภ เมฆเข็มทอง
2546ตัวควบคุม PI แบบเหมาะสมของหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิดโดยวิธีการรวมกลุ่มข้อมูลแบบวิธีฟัซซีซีมีนร่วมกับการใช้ตารางค่าอัตราขยายฟัซซีกรรณวัฒน์ สมสังข์
2537ตัวควบคุมชนิดปรับตัวเองสำหรับแขนหุ่นยนต์ โดยใช้เทคนิคการคำนวณแรงบิดในรูปของพารามิเตอร์ศิริพล สุวรรณโรจน์
2537ตัวควบคุมชนิดปรับตัวเองโดยตรงที่เหมาะที่สุดสำหรับแขนหุ่นยนต์ศิริ ศุภพัฒน์
2546ตัวควบคุมพีไอแบบกำกับดูแลด้วยฟัซซีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิดโดยใช้ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมแบบลำดับชั้นเกียรติขจร วรปรัชญา
2539ตัวควบคุมแบบปรับตัวได้สำหรับระบบที่ประกอบด้วยเขตไร้ผลสนองไม่ทราบค่า ที่เปลี่ยนตามเวลาธนา เติมกลิ่นจันทน์
2544ตัวสังเกตฟัซซีลดอันดับ สำหรับแบบจำลองฟัซซี ทาคางิ-ซึเงะโนะทรงกรด ธิราชัย
2554ตัวสังเคราะห์ความถี่ดิจิตอลโดยตรงที่ใช้วงจรดัดรูปสามเหลี่ยมเป็นซายน์คณิตพงศ์ เพ็งวัน
2546ต้นแบบระบบอ่านค่าพลังงานจากเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าโดยอัตโนมัติด้วยแสงอินฟราเรดพิศิษฐ์ รัตตไพศาล
2530ต้นแบบเครื่องสังเคราะห์เสียงพูดด้วยวิธีเข้ารหัส แบบลิเนียร์ฟรีดิกทีฟฤษดา เรเยส