Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมไฟฟ้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 882 to 901 of 1134 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551ดัชนีสมรรถนะระบบและการวิเคราะห์คอนตินเจนซีโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้นเกียรติชัย เสนา
2552ตัวขับเคลื่อนแบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่งสำหรับมอเตอร์สปินเดิลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพื่อลดทอนการกระเพื่อมของแรงบิดและการสั่นสะเทือนทางกลพูนลาภ เมฆเข็มทอง
2546ตัวควบคุม PI แบบเหมาะสมของหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิดโดยวิธีการรวมกลุ่มข้อมูลแบบวิธีฟัซซีซีมีนร่วมกับการใช้ตารางค่าอัตราขยายฟัซซีกรรณวัฒน์ สมสังข์
2537ตัวควบคุมชนิดปรับตัวเองสำหรับแขนหุ่นยนต์ โดยใช้เทคนิคการคำนวณแรงบิดในรูปของพารามิเตอร์ศิริพล สุวรรณโรจน์
2537ตัวควบคุมชนิดปรับตัวเองโดยตรงที่เหมาะที่สุดสำหรับแขนหุ่นยนต์ศิริ ศุภพัฒน์
2546ตัวควบคุมพีไอแบบกำกับดูแลด้วยฟัซซีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิดโดยใช้ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมแบบลำดับชั้นเกียรติขจร วรปรัชญา
2539ตัวควบคุมแบบปรับตัวได้สำหรับระบบที่ประกอบด้วยเขตไร้ผลสนองไม่ทราบค่า ที่เปลี่ยนตามเวลาธนา เติมกลิ่นจันทน์
2544ตัวสังเกตฟัซซีลดอันดับ สำหรับแบบจำลองฟัซซี ทาคางิ-ซึเงะโนะทรงกรด ธิราชัย
2554ตัวสังเคราะห์ความถี่ดิจิตอลโดยตรงที่ใช้วงจรดัดรูปสามเหลี่ยมเป็นซายน์คณิตพงศ์ เพ็งวัน
2546ต้นแบบระบบอ่านค่าพลังงานจากเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าโดยอัตโนมัติด้วยแสงอินฟราเรดพิศิษฐ์ รัตตไพศาล
2530ต้นแบบเครื่องสังเคราะห์เสียงพูดด้วยวิธีเข้ารหัส แบบลิเนียร์ฟรีดิกทีฟฤษดา เรเยส
2528ทรานสดิวเซอร์กำลังไฟฟ้าขนิดฮอลล์เอฟเฟ็ควิชัย ผดุงศิลป์
2558ทันตกรรมทางไกล: แนวคิดและการออกแบบเบื้องต้นกิตติภัฎ อมะลัษเฐียร
2547นโยบายการจองทรังค์อย่างยุติธรรมในการควบคุมการตอบรับการเรียก โดยใช้ทฤษฎีเกมความร่วมมือกลิกา สุขสมบูรณ์, 2523-
2531บรรณกรแฟ้มข้อมูลสำหรับใช้เป็นเครื่องมือฐานข้อมูลสมภพ คำนูณเศรษฐ์
2544บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ค่าตัวประกอบกำลังสูงที่ใช้วงจรทบระดับแบบคู่คัมภีร์ ธิราวิทย์, 2516-
2543บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถปรับแสงหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้คณิต ชัยวัฒนา
2539ประสิทธิภาพของวิธีไฟไนต์อีลีเมนต์สำหรับการวิเคราะห์ไอเกนโมด ในท่อนำคลื่นแบบแอนไอโซทรอปิกที่ไม่มีการสูญเสียชัยรัตน์ พินทอง
2558ปลั๊กอัจฉริยะแบบไวไฟที่มีฟังก์ชันเปิดปิดและวัดพลังงานเยาวลักษณ์ ทองขาว
2541ผลกระทบของกระแสฮาร์มอนิกที่มีต่ออายุการใช้งานของหม้อแปลงกำลังคมสันติ์ ดาโรจน์