Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมไฟฟ้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 919 to 938 of 1134 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2519มอเตอร์กระแสตรงแบบไม่มีคอมมิเตอร์สมพล จันทร์ประเสริฐ
2524มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดี่ยวแบบปรับความเร็วได้โดยใช้คาปาซิเตอร์โกวิท มาศรัตน
2543มัลติยูสเซอร์ดีเทกชันแบบนำข้อมูลที่ตัดสินแล้วมาป้อนกลับ ที่ใช้กระบวนการปรับอัตโนมัติชนิดบอด สำหรับระบบการสื่อสารแบบแบ่งแยกด้วยรหัสชนิดไดเรกซีเควนซ์แบบหลายอัตราวรวิทย์ กวีวัจน์
2542มัลติยูสเซอร์ดีเทกชันแบบป้อนกลับที่ใช้กระบวนการปรับอัตโนมัติชนิดบอดสำหรับระบบการสื่อสารแบบแบ่งแยกด้วยรหัสชนิดไดเรกต์ซีเควนซ์เพียรพร หลินประเสริฐ
2559มาตรการค่าไฟฟ้าช่วงวิกฤติที่เหมาะสมสำหรับการตอบสนองของความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยการพิจารณาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าหน่วยสุดท้ายในประเทศไทยกรเทวินทร์ บุญช่วย
2533ระบบการขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงที่ใช้วงจรคุมค่า แบบปรับตัวเองศุภโชค ศิวะเกื้อ
2544ระบบการจัดเก็บและเรียกคืนเอกสารภาพ DjVu ผ่านเว็บสิทธิชัย ธำรงวัฒนชัย, 2520-
2546ระบบการนำเสนอข้อมูลทางแสงของโคมไฟถนนสาริณี อุ่ยตระกูล
2537ระบบการพัฒนา PALวิภา แสงพิสิทธิ์
2542ระบบการรู้จำผู้พูด : การบ่งชี้ผู้พูดแบบขึ้นกับบทคำพูดศวิต กาสุริยะ
2541ระบบควบคุมการกลั่นแบบกำกับดูแลด้วยฟัซซีของหอกลั่นแยกสารสองชนิดกฤติชัย ธาราธรรมาธิกรณ์
2538ระบบควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบเวกเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์โสภณ สมัยรัฐ
2542ระบบควบคุมเวกเตอร์แบบควบคุมกระแสไร้เซนเซอร์วัดความเร็ว สำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำชูเกียรติ นิธโยธาน
2556ระบบควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่งสำหรับเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำชนิดป้อนสองทางที่ใช้ค่าความคลาดเคลื่อนของแบบจำลองโรเตอร์บนแกนอ้างอิงโฮโลโนมิกจิรัฏฐ์ อุดมศรี
2542ระบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดความเร็ว ที่อาศัยการประมาณค่าความเร็วจากแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำอุเทน นิตยาธารีกุล
2543ระบบควบคุมแบบกำกับดูแลด้วยฟัซซีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิด โดยใช้วิธีขั้นตอนทางพันธุกรรมธีรวุฒิ ฉัตรธนาอนันต์
2538ระบบควบคุมแบบฟัซซีลอจิกวัชรพันธ์ ประเสริฐสิทธิ์
2545ระบบควบคุมแรงบิดโดยตรงเชิงดิจิตอลสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำทวีศักดิ์ วงศ์ศรีถาวรสุข, 2520-
2548ระบบจัดการพลังงานสำหรับโรงงานน้ำแข็งซองที่ใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOD และ TOUธิติมา เลิศปิยะ
2539ระบบตรวจจับหาตำแหน่งที่เกิดดีสชาร์จบางส่วนสำหรับสายเคเบิลแรงสูงวิชัย วรรธนะโสภณ