Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมไฟฟ้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 924 to 943 of 1134 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2533ระบบการขับเคลื่อนมอเตอร์กระแสตรงที่ใช้วงจรคุมค่า แบบปรับตัวเองศุภโชค ศิวะเกื้อ
2544ระบบการจัดเก็บและเรียกคืนเอกสารภาพ DjVu ผ่านเว็บสิทธิชัย ธำรงวัฒนชัย, 2520-
2546ระบบการนำเสนอข้อมูลทางแสงของโคมไฟถนนสาริณี อุ่ยตระกูล
2537ระบบการพัฒนา PALวิภา แสงพิสิทธิ์
2542ระบบการรู้จำผู้พูด : การบ่งชี้ผู้พูดแบบขึ้นกับบทคำพูดศวิต กาสุริยะ
2541ระบบควบคุมการกลั่นแบบกำกับดูแลด้วยฟัซซีของหอกลั่นแยกสารสองชนิดกฤติชัย ธาราธรรมาธิกรณ์
2538ระบบควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบเวกเตอร์ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์โสภณ สมัยรัฐ
2542ระบบควบคุมเวกเตอร์แบบควบคุมกระแสไร้เซนเซอร์วัดความเร็ว สำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำชูเกียรติ นิธโยธาน
2556ระบบควบคุมเวกเตอร์แบบไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่งสำหรับเครื่องจักรกลไฟฟ้าเหนี่ยวนำชนิดป้อนสองทางที่ใช้ค่าความคลาดเคลื่อนของแบบจำลองโรเตอร์บนแกนอ้างอิงโฮโลโนมิกจิรัฏฐ์ อุดมศรี
2542ระบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดความเร็ว ที่อาศัยการประมาณค่าความเร็วจากแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำอุเทน นิตยาธารีกุล
2543ระบบควบคุมแบบกำกับดูแลด้วยฟัซซีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิด โดยใช้วิธีขั้นตอนทางพันธุกรรมธีรวุฒิ ฉัตรธนาอนันต์
2538ระบบควบคุมแบบฟัซซีลอจิกวัชรพันธ์ ประเสริฐสิทธิ์
2545ระบบควบคุมแรงบิดโดยตรงเชิงดิจิตอลสำหรับมอเตอร์เหนี่ยวนำทวีศักดิ์ วงศ์ศรีถาวรสุข, 2520-
2548ระบบจัดการพลังงานสำหรับโรงงานน้ำแข็งซองที่ใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบ TOD และ TOUธิติมา เลิศปิยะ
2539ระบบตรวจจับหาตำแหน่งที่เกิดดีสชาร์จบางส่วนสำหรับสายเคเบิลแรงสูงวิชัย วรรธนะโสภณ
2539ระบบตรวจสอบภาพชิ้นงานโดยใช้พีซีสำหรับการตรวจสอบฉลากที่พิมพ์บนขวดประดิษฐ์ มิตราปิยานุรักษ์
2550ระบบตรวจหาการเกิดดีสชาร์จบางส่วนในจุดต่อสายเคเบิลแรงสูงใต้ดินขณะใช้งานสุกิตต์ ชะวาใต้
2548ระบบทดสอบเครือข่ายแอดฮอกไร้สายสำหรับประเมินการควบคุมแบบเวลาจริงในการส่งข้อมูลสื่อผสมพนิดา วีระวุฒิพล
2542ระบบบ่งชี้ผู้พูดแบบระบบเปิดโดยใช้แบบจำลองฮิตเดนมาร์คอฟแบบหลายชุดรหัสพงศ์ไท ทาสระคู
2525ระบบปลุกเตือนผ่านทางโทรศัพท์โดยใช้ไมโครโพรเซสเซอร์ควบคุมสุธนะ สามโกเศศ