Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมไฟฟ้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 999 to 1018 of 1134 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556สมบัติเชิงแสงของชั้นควอนตัมดอตอินเดียมอาร์เซไนด์ที่ปลูกซ้อน ทับกันบนพื้นผิวลายตารางภาณุพงศ์ รัตนดอน
2556สมบัติโพลาไรซ์โฟโตลูมิเนสเซนซ์ของอินเดียมอาร์เซไนด์ควอนตัมดอตบนพื้นผิวลายตารางที่ปลูกซ้อนทับหลายชั้นฐิติพงษ์ โชคอำนวย
2558สมรรถนะทางการทดลองของการส่งสัญญาณแสงที่ 10 กิกะบอดสำหรับการกล้ำสัญญาณแบบโอโอเคและดีคิวพีเอสเคพชรพล ชูโลก
2543สัญญาณรบกวนเชิงวัฏภาคในวงจรออสซิลเลเตอร์ที่ใช้ทรานซิสเตอร์รอยต่อ ไบโพลาร์เด่นพงษ์ ณ พัทลุง
2525สัมประสิทธิการใช้แสงของโคมไฟที่ใช้ภายในอาคารไชยะ แช่มช้อย
2508สายส่งไฟฟ้าแรงสูงระยะไกล ระหว่างภาคกลางและภาคใต้ของประเทศไทยวิโรจน์ นพคุณ
2519สแตติครีเลย์สำหรับการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าพิพัฒน์ หงษ์ลดารมภ์
2560อัลกอริทึมการควบคุมโหลดโดยตรงที่คำนึงถึงความสะดวกสบายสำหรับระบบการตอบสนองด้านโหลดกุศะภณ เพชรสุวรรณ
2544อัลกอริทึมการค้นหาแบบเพชรชนิดไม่สมมาตรแบบปรับตัวได้โดยใช้การปรับย้ายจุดศูนย์กลางสำหรับการประมาณการเคลื่อนที่ในการเข้ารหัสสัญญาณวิดีทัศน์ทวีศักดิ์ สรรพสิทธิ์วงศ์
2548อัลกอริทึมการจัดกำหนดการสำหรับการจัดสรรบริการในเซลล์สวิตช์ที่พิจารณาลำดับความสำคัญของเซลล์นรินทร์ นครพันธ์, 2521-
2548อัลกอริทึมการจัดเส้นทางแบบรีเลย์สำหรับดาต้าแกรมทราฟฟิกในโครงข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำพิมพิกา เจตนะจิตร
2557อัลกอริทึมการจัดเส้นทางโดยใช้ช่วงชีวิตของข่ายเชื่อมโยงสำหรับโครงข่ายแอดฮอกเพื่ออากาศยานเชิงพาณิชย์ชนัญญ์ธร นิลนิธิวัฒน์
2543อัลกอริทึมการเข้าคู่บล็อก การค้นหาแบบไฮบริดชนิดปรับตัวได้แบบใช้การปรับย้ายจุดศูนย์กลาง สำหรับการประมาณการเคลื่อนที่ในการเข้ารหัสสัญญาณวีดิทัศน์พณชิต กิตติปัญญางาม
2551อัลกอริทึมคำนวณผลตอบสนองเชิงเวลาสำหรับระบบควบคุมพารามิเตอร์กระจายกรกนก งามสิริธนากุล
2544อัลกอริทึมสำหรับการจัดสรรโมบายล์เอเจนต์ในระบบการสืบค้นข้อมูลสมชัย แสงทองสกุลเลิศ, 2521-
2553อัลกอริทึมสำหรับการใช้หน่วยชดเชยดิสเพอร์ชันอย่างมีประสิทธิภาพในโครงข่าย Wavelength-Routedรวีวรรณ บุญประชม
2558อัลกอริทึมเพื่อสร้างสมดุลโหลดของทราฟฟิคของหน่วยโครงข่ายแสงในโครงข่ายเข้าถึงสื่อสารบรอดแบนด์ไร้สายร่วมกับสื่อสารผ่านเส้นใยแสงธนัชชา วิริยะนิธิกรณ์
2548อัลกอริธึมการจัดสรรเส้นทางในโครงข่ายแอดฮอกบนพื้นฐานประสิทธิภาพของพลังงานจิรศักดิ์ กาญจนโรจน์
2555อัลกอริธึมสำหรับใช้เครื่องสังยุคเฟสแสงสำหรับโครงข่ายเส้นใยแสง wavelength-routed ที่ใช้อัตราการรับส่งข้อมูล 40 Gbps ต่อช่องสัญญาณดนุยศ แดงประดิษฐ์
2521อิทธิพลของผิวถนนต่อความส่องสว่างและการวัดคุณภาพของแสงไฟถนนจุมพล เลิศชูวงศา