Browsing by Degree Discipline วิศวกรรมไฟฟ้า

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1032 to 1051 of 1134 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560เครือข่ายตัวตรวจรู้แบบไร้สายบลูทูธ – ไวไฟเพื่อใช้วัดอุณหภูมิ ความชื้นและความเข้มแสงธนวิชญ์ มานิตย์โชติพิสิฐ
2544เครื่องกำจัดผีในสัญญาณโทรทัศน์โดยใช้วงจรกรองเอฟไออาร์แบบเอฟพีจีเอพหล ศิริเหลืองทอง, 2520-
2517เครื่องกำเนิดกำลังไฟฟ้าความถี่วิทยุ ใช้ เอส.ซี.อาร์มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร
2523เครื่องกำเนิดสัญญาณสำหรับแต่งเครื่องรับโทรทัศน์สีวิชัย สุรพัฒน์
2547เครื่องขยายกำลังแบบวิธีสวิตช์ (คลาสดี) ที่มีภาคควบคุมเสียงหอนเป็นวงจรกรองแบบช่องบากศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ลิ้มลือชา, 2522-
2546เครื่องขยายวีดิทัศน์ภาษามือเพื่อผู้พิการทางการได้ยินภัทธีรา อุทัยชนะ
2539เครื่องควบคุมระบบจอภาพโทรทัศน์ที่จัดวางแบบอาร์เรย์ชยา ลิมจิตติ
2537เครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจรสุขสันติ์ ปิตะโหตะระ
2527เครื่องชั่งน้ำหนักแบบอิเลคตรอนิคส์ไพฑูรย์ วิเศษการ
2533เครื่องตรวจจับดีสชาร์จบางส่วนสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงณรงค์ ทองฉิม
2527เครื่องตรวจจับปรากฎการณ์ดอปเปเลอร์ของอุลตราซาวน์ เพื่อการวัดการไหลเวียนของโลหิตวิทย์ อุดมทรัพย์ากูล
2527เครื่องทดสอบวงจรประมวลเชิงเลขควบคุม โดยไมโครโปรเซสเซอร์สุนทร วาศนา
2556เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา 2 ช่องสัญญาณที่มีการลดทอนสัญญาณรบกวนจากไฟบ้านแบบปรับตัวได้ภัทรพงศ์ เก้าเอี้ยน
2529เครื่องบันทึกเวลาเพื่อใช้ประมวลเงินเดือนด้วยไมโครคอมพิวเตอร์มงคล ลี้ประกอบบุญ
2546เครื่องบันทึกเสียงพูดดิจิตอลบนพื้นฐาน TMS320c6000 โดยใช้การเข้ารหัสแบบ G.729วิเชียร อูปแก้ว
2520เครื่องมือประกอบการสอนระบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์ไพฑูรย์ สังขพันธุ์
2546เครื่องรับชนิดหักล้างสัญญาณแทรกสอดแบบขนาน ที่มีการแก้ไขความถี่ออฟเซตแบบปรับตัวได้สำหรับระบบมัลติ-แคเรียร์ ซีดีเอ็มเอจิราภา ทรงธนศักดิ์
2545เครื่องรับชนิดหักล้างสัญญาณแทรกสอดแบบผสมโดยใช้จุดเริ่มเปลี่ยนถ่วงน้ำหนักแบบปรับตัวได้ สำหรับระบบดีเอสซีดีเอ็มเอแบบหลายอัตราหลายรหัสชูศักดิ์ อาชววาณิชกุล, 2519-
2548เครื่องรับที่มีการขจัดสัญญาณแทรกสอดแบบต่อเนื่องโดยใช้การจัดกลุ่มรหัสสำหรับข่ายเชื่อมโยงขาลงในระบบสื่อสารซีดีเอ็มเอชนิดแถบกว้างสรรชัย ดีเลิศไพบูลย์
2544เครื่องรับแบบกำจัดการแทรกสอดแบบขนานโดยใช้ฟังก์ชันไม่เชิงเส้น แบบไฮเปอร์โบลิกแทนเจนต์และค่าถ่วงน้ำหนักเหมาะที่สุด ในระบบสื่อสารเคลื่อนที่ซีดีเด็มเอกวิน นิ่มไศละ