Browsing by Degree Discipline เทคโนโลยีเซรามิก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 22 to 41 of 88 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2553การวิเคราะห์แฟรกเมนเทชันและไฟไนต์เอเลเมนต์เพื่อศึกษาความต้านทานกระสุนของแผ่นลามิเนตกระจก-พีวีบีพัสตราภรณ์ วิเชียรรัตน์
2557การสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์พรุนโดยใช้สารก่อฟองอนินทรีย์อาณัติ สายกระสุน
2559การสังเคราะห์บิสมัทวานาเดตด้วยกระบวนการเกลือหลอมละลายและฤทธิ์เร่งปฏิกิริยาเชิงแสงภายใต้แสงช่วงที่ตามองเห็นสายน้ำผึ้ง ไตรรักษ์
2547การสังเคราะห์บีตา-ซิลิกอนคาร์ไบด์ที่มีอนุภาคระดับนาโนที่อุณหภูมิต่ำวาสนา ฆ้องวงศ์, 2515-
2558การสังเคราะห์ผงแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัลพิสณฑ์ รักษ์จินดา
2558การสังเคราะห์วัสดุเปล่งแสงอัพคอนเวอร์ชันโซเดียมอิตเทรียมฟลูออไรด์เจืออิตเทอร์เบียมและทูเลียมเพื่อการประยุกต์ด้านการเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงธนัตถ์อร พรพัฒน์เดชอุดม
2552การสังเคราะห์สารนาโนไททาเนียเพื่อใช้เป็นส่วนผสมในสีศราวุธ สาลีผลิน
2554การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตรของซิงก์ออกไซด์โดยใช้กากฝุ่นสังกะสีจากกระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนทิพเนตร นิลผาย
2554การสังเคราะห์อนุภาคระดับนาโนเมตรของตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงของซิงก์ออกไซด์จากกากของเสียฝุ่นสังกะสีด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มัลกรกมล เนตรชลายุทธ
2550การสังเคราะห์อนุภาคแอนาเทสขนาดนาโนจากผงรูไทล์เชิงพาณิชย์อุบลวรรณ ชุติพันธุ์ภิญโญ
2558การสังเคราะห์และการเตรียมแกรนูลของวัสดุเชิงประกอบคอร์เดียไรต์-มุลไลต์กรรณิการ์ เดชรักษา
2559การสังเคราะห์โบรอนคาร์ไบด์จากกรดบอริก คาร์บอนกัมมันต์ และซูโครสด้วยวิธีคาร์โบเทอร์มัลรีดักชันอมริณี เลิกนอก
2544การสังเคราะห์ไฮดรอกซีอะพาไทต์จากแหล่งธรรมชาติโดยวิธีไฮโดรเทอร์มัลดลยา ผลฉาย
2555การหล่อแบบเจลของแมกนีเซียมอะลูมิเนตสปิเนลกนิษฐา สันติวงศกร
2548การออกแบบและการเตรียมเพียโซอิเล็กทริกอัลตราโซนิคแทรนส์ดิวเซอร์อนุชา เรืองสวัสดิ์
2554การเคลือบอนุภาคเงินลงบนผิวแก้วด้วยการจุ่มเคลือบแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเนตรชนก จิตรวรนันท์
2561การเตรียมคอร์เดียไรต์จากทัลก์และแอนดาลูไซต์โดยการสังเคราะห์ที่ช่วยด้วยการกระตุ้นเชิงกลชัชรินทร์ ไวโรจนกิจ
2545การเตรียมฟิล์มบางเลดไททาเนตที่ดัดแปรด้วยแคลเซียมโดยวิธีโซล-เจลด้วยไทรออลนิตยา แก้วแพรก
2554การเตรียมวัสดุเชิงประกอบอนุภาคระดับนาโนของไทเทเนียมไดออกไซด์/คอนจูเกตพอลิเมอร์โดยใช้ตัวทำละลายผสมกษมา จันทรทิพย์
2561การเตรียมเม็ดนำส่งยาปฏิชีวนะฐานไฮดรอกซีอะพาไทต์สำหรับการรักษากระดูกติดเชื้อแบบเฉพาะจุดด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอลนันทิวัตถ์ ผิวแก้ว