Browsing by Degree Discipline เทคโนโลยีเซรามิก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 43 to 62 of 88 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การเตรียมเส้นใยแพลทินัม-ไฮดรอกซีอะพาไทต์สำหรับการใช้งานในเซลล์เชื้อเพลิงไดเรกต์เอทานอลฐิตาภา ตนะวรรณสมบัติ
2552การเตรียมแก้วสีแดงทับทิมโดยใช้ทองคำเปลวด้วยวิธีเซลฟ์สไตรกิงเมธีกุล เจียรวัฒนานนท์
2545การเตรียมและการตรวจลักษณะเฉพาะวัสดุเชิงประกอบที่เกิดพันธะระหว่างมัลไลต์-ซิลิกอนคาร์ไบด์ชุมพล บุษบก
2551การเตรียมและการวิเคราะห์ลักษณะสมบัติของผงบีตาซิลิคอนคาร์ไบด์จากแกลบเฉลิมขวัญ มกรพันธุ์
2552การเตรียมและการวิเคราะห์สมบัติของเซรามิกซิลิคอนไนไตรด์สำหรับงานทันตวัสดุรญา วนานุรักษาวงศ์
2554การเตรียมและการหาลักษณะสมบัติของฟิล์มแอโนดิกออกไซด์บนโลหะผสมไทเทเนียมที่ความหนาแน่นกระแสไฟฟ้าต่ำสุทธิมา ศรีประเสริฐสุข
2553การเตรียมและการหาลักษณะสมบัติของวัสดุพรุนจากถ่านแกลบกัมมันต์โดยการหล่อแบบธีวินท์ ทั่วประโคน
2552การเตรียมและลักษณะสมบัติของผงเซรามิกจากเปลือกไข่เพื่อต้านแบคทีเรียปัทมา ปรีชา
2555การเตรียมและลักษณะสมบัติของวัสดุก่อสร้างยิปซัม จากกากของเสียอุตสาหกรรมพิณศิริ อำพนพนารัตน์
2557การเตรียมและสมบัติการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงของบิสมัทวานาเดตที่ตอบสนองภายใต้ช่วงแสงที่ตามองเห็นนันท์นภัส ถนอมศรี
2552การเตรียมและสมบัติทางแสงของวัสดุเชิงประกอบไทเทเนียมไดออกไซด์และพอลิเมอร์นำไฟฟ้าเอ็มเอเอช-พีพีวีอำพล อรอินทร์
2553การเตรียมและสมบัติเชิงแสงของวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนพอลิไดแอเซทิลีน/ซิงค์ออกไซด์นพรัตน์ รุ่งเรืองวิริยะ
2559การเตรียมและอิเล็กโทรแคทาลิติกแอกติวิตีสำหรับเอทานอลออกซิเดชันของเส้นใยนาโนเชิงประกอบแพลทินัม-ไทเทเนียมไดออกไซด์/กราฟีนเพื่อการประยุกต์ในเซลล์เชื้อเพลิงไดเรกต์เอทานอลตะวันฉาย ถือสมบัติ
2557การเตรียมโครงเลี้ยงเซลล์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกระดูกตามธรรมชาติจากแคลเซียมฟอสเฟตชนิดสองเฟสของไฮดรอกซีอะพาไทต์และไตรแคลเซียมฟอสเฟตศศิรดา ตันจิตวิริยะ
2554การแตกสลายสารประกอบฟีนอลในน้ำเสียด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาเชิงแสงไทเทเนียปิยะรัตน์ หลิ่วสิริแสง
2551การแทรกอนุภาคเงินระดับนาโนในดินเกาลินสำหรับประยุกต์เพื่อต้านแบคทีเรียอัญชิษฐา วงค์ประทัต
2556การใช้กากของเสียจากการผลิตคะตะลิสต์สำหรับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงในเคลือบเซรามิกสุนีย์พร โพธิ์แก้ว
2550การใช้ฟิล์มบางอะลูมินัมออกซิไนไตรด์เพื่อเป็นเมมเบรนของทรานซิสเตอร์แบบฟิลด์เอฟเฟกต์ที่ไวต่อไอออนสำหรับการวัดค่าความเป็นกรด-เบสน้ำผึ้ง ผังไพบูลย์
2559การใช้สารลดแรงตึงผิวชนิดประจุบวกเพื่อควบคุมสมบัติและการตอบสนองโดยการเปลี่ยนสีของวัสดุเชิงประกอบระดับนาโนเมตรพอลิไดแอซีทิลีน/ซิงก์ออกไซด์ศุภกร สีเทา
2557การใช้แร่ควอตซ์แทนทรายในแก้วโซดาไลม์ภาสกร คงชม