Browsing by Subject กฎหมายระหว่างประเทศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 56  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015A Comparative Study of the Determination of Applicable Laws on Contractual Obligations under EU, Chinese and Thai Laws and RegulationsGu Jing
2013THE RELATIONSHIP BETWEEN DRUGS AND CRIME COMMITTED BY ASEAN PRISONERS IN THAI PRISONSMontita Suksa-nga
2539กฎหมายระหว่างประเทศกับปัญหาการใช้สิทธิในวงโคจรสถิตย์ของดาวเทียมชูเกียรติ น้อยฉิม
2555กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องความรับชอบของรัฐ : ศึกษาคำพิพากษาศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในคดีเกี่ยวกับอาวีนาและบุคคลสัญชาติเม็กซิกันคนอื่น ๆเพ็ญประภา นวลศิลป์
2553กรณีศึกษาคำพิพากษาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศคดีการปรับใช้อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษอาชญากรรมทำลายล้างเผ่าพันธุ์ (26 กุมภาพันธ์ 2550)อริศรา เหล็กคำ
2556การจัดกรอบการอภิบาลระหว่างประเทศ: ศึกษากรณีประเทศไทยกับการเจรจาความตกลงแม่น้ำโขง ค.ศ. 1995สาธิต มนัสสุรกุล
2553การจำกัดสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออกโดยรัฐ ภายใต้มาตรา 19 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิของพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ค.ศ.1966 : ศึกษากรณีประเทศไทยภัชนันท์ กลิ่นศรีสุข
2556การตรวจควบคุมเรือในเมืองท่าภายใต้บันทึกความเข้าใจ โตเกียว : ศึกษากรณีของประเทศไทยนรเทพ ครบปรัชญา
2555การตั้งข้อสงวนตามอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยสนธิสัญญา ค.ศ.1969 ศึกษากรณีข้อสงวนในสันธิสัญญาสิทธิมนุษยชนภัควัฒน์ แสงภู่
2554การติดตามเอาคืนซึ่งทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2008นิติพันธุ์ ประจวบเหมาะ
2556การบังคับใช้สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเองโดยข้อตกลงสันติภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชน : กรณีศึกษาการเกิด "สาธารณรัฐซูดานใต้"ทิฆัมพร รอดขันเมือง
2556การปรับใช้หลัก Rebus Sic Stantibus ในกฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการป้องกันตนเองล่วงหน้าพุทธางกูร หุ่นสะดี
2550การระงับข้อพิพาทกรณีหมู่เกาะสแปรตลี่ในกฎหมายระหว่างประเทศอรรถ สุทธิสันธิ์
2543การรุกรานในกฎหมายระหว่างประเทศ : จากความรับผิดของรัฐสู่ความรับผิดของปัจเจกบุคคลเฉลิมชาติ บัวสมบูรณ์
2551การห้ามทำลายล้างเผ่าพันธุ์ในฐานะเป็นกฎหมายที่มีลักษณะบังคับเด็ดขาดในกฎหมายระหว่างประเทศทวี เรืองฤทธิ์เดช
2551การเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมโดยใช้ราคาสะท้อนต้นทุนกับกฎหมายการค้าบริการระหว่างประเทศกนกกาญจน์ นาควิไล
2547การใช้กำลังขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีเหตุการณ์โคโซโวหัสญา อุ่นจิตต์, 2521-
2551การใช้มาตรการตอบโต้โดยรัฐอื่นที่มิใช่รัฐผู้เสียหายตามร่างข้อบทว่าด้วยความรับผิดชอบของรัฐกฤษณศักดิ์ ศรีเบญจโชติ
2555การใช้หลักกฎมายระหว่างประเทศว่าด้วยการสืบสิทธิเส้นเขตแดนเดิม (Uti possidetis Principle) นอกเหนือบริบทการสืบทอดพรมแดนอาณานิคมศุภศจี สมบัติวัฒนางกูร
2538ข้อกำหนดเพื่อความมั่นคงและสิทธิพิเศษในสัญญา ระหว่างรัฐกับเอกชนต่างประเทศรัชดา จุฬารี