Browsing by Subject การดูดกลืนแสง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Micro/nanospheres from polysilsesquioxane containing uva-absorbing groupPunnipa Kidsaneepoiboon
2009Nanospheres from UV-absorbing chitosan derivativesPimsiree Deemak
2008Synthesis of alkyne-linked porphyrin complexes for organic nanosensorWuttichai Reainthippayasakul
2547การดูดกลืนแสงเชิงทฤษฎีของซิลิกอนรูพรุน (ปีที่ 1) : รายงานการวิจัยวิชิต ศรีตระกูล; เจษฎา สุขพิทักษ์
2548การดูดกลืนแสงเชิงทฤษฎีของซิลิกอนรูพรุน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์วิชิต ศรีตระกูล; เจษฎา สุขพิทักษ์
2553การประดิษฐ์เครื่องมือตรวจวัดด้วยหลักการการดูดกลืนแสงชนิดไม่รุกล้ำร่างกายสำหรับตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงระดับไนตริกออกไซด์หลังจากกระตุ้นด้วยการรัดแขนพงษ์ศักดิ์ สาระภักดี
2552การหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณสมบัติของแสงกับปริมาณไอน้ำในบรรยากาศ ณ สถานีวิจัยในบรรยากาศ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างเดือนธันวาคม 2548 - พฤษภาคม 2549เชลียาห์ วันเมษบาลสถิต
2549การหาลักษณะเฉพาะของเครื่องพิมพ์อิงก์เจ็ตแปดสีบนพื้นฐานของสมการคูเบลคา-มังก์อารีรัตน์ ปฐมชัยวาลย์