Browsing by Subject การพัฒนาเว็บไซต์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 14 of 14
Issue DateTitleAuthor(s)
2554กรอบงานสำหรับการปรับปรุงเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงเนื้อหาของเว็บไซต์แก่ผู้พิการณัฐิยา รักษ์วงศ์
2558การกำหนดความต้องการความมั่นคงโดยใช้ไวยากรณ์ที่สร้างจากคำแนะนำส่วนต่อประสานผู้ใช้ของบริบทความมั่นคงเชิงเว็บภัทรียา สิงห์พันธ์
2549การวัดประโยชน์และความยากง่ายในการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อประยุกต์ในการเปรียบเทียบไซต์แมพนวพร ชาติบัญชาชัย
2553การสร้างส่วนขยายยูเอ็มแอลเพื่อการออกแบบเว็บแมชอัพชวพล วรินทรเวช
2553การสร้างเนื้อหาบทสนทนาจากหน้าเว็บไซต์สำหรับใช้งานในหุ่นยนต์สนทนาจุฑามณี ตังคธัช
2545การออกแบบและพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานและวิธีการสำหรับใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ฟูเกียรติ จุลนวล
2548การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์สถาบันการศึกษา: กรณีศึกษา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนณุภา สุภเวชย์
2554การแปลงกระแสงานยอวล์เป็นโครงร่างบีเพลสิทธิพงศ์ พรอุดมทรัพย์
2555การใช้เว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์เพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนสกุณี โกมลิทธิพงศ์
2549วิธีการประเมินต้นทุนสำหรับการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันวรัฏฐา เจริญสถาพงษ์
2558เครื่องมือท่องเว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับผู้พิการทางสายตาโดยใช้การตรวจหาเนื้อหาหลักกฤษฏิ์ บรรณะชัยศิริสุข
2552เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์โดยระบบผู้เชี่ยวชาญจริญญา สันติจิตต์ภักดี
2551แนวทางการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ในจันหวัดสมุทรสงครามวิริยาภรณ์ ศิวิไล
2558แนวทางอิงแบบจำลองในการสร้างเว็บศูนย์รวมเกรียงไกร พงษ์พันธุ์จันทรา