Browsing by Subject การวินิจฉัยโรค

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2556การทดลองทางคลินิกแบบสุ่มควบคุมด้วยยาหลอก ปิดสองด้าน เปรียบเทียบยา PENTOXIFYLLINE ร่วมกับยา METFORMIN กับยาหลอกในการรักษาโรคตับอักเสบจากไขมันเกาะตับศศิพิมพ์ สัลละพันธ์
2549การศึกษาความแม่นยำในการตรวจวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของตัวรับการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิว ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิดไม่ใส่เซลล์ขนาดเล็กในชิ้นเนื้อเปรียบเทียบกับในพลาสมาศรายุทธ รอดไหม
2556การศึกษาความไวของการส่องกล้องคลื่นเสียงความถี่สูงร่วมกับการวัดความยืดหยุ่นด้วยวิธีวัดอัตราส่วนความแข็งที่ค่ามากกว่า 6.04 เพื่อวินิจฉัยแยกโรคผู้ป่วยที่ไม่ได้เป็นมะเร็งตับอ่อนออกไปในผู้ป่วยที่มาด้วยก้อนที่ตับอ่อนนริศร ลักขณานุรักษ์
2549การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างความไวของการตรวจเสมหะ 3 ครั้งและความไวของการตรวจจากน้ำล้างปอดโดยการย้อมสีวิธีต่างๆ อิมมูโนฟลูโอเรสเซน และพีซีอาร์เพื่อการวินิจฉัยปอดติดเชื้อนิวโมซิสติสจิโรเวคซีในผู้ป่วยเอดส์ณับผลิกา กองพลพรหม
2556ผลของการปรับยาขับปัสสาวะฟูโรซีไมด์โดยผู้ป่วยเอง เปรียบเทียบกับการให้แพทย์ปรับยาขับปัสสาวะฟูโรซีไมด์ ในผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวเรื้อรังที่มีการบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายน้อยกว่าปกติณัฐพันธ์ รัตนจรัสกุล
2550ภาวะสังคมเสี่ยงภัย : แพทย์กับชีวิตคนไข้ในสังคมไทยกัญญาณัฐ เฮ็งบ้านแพ้ว