Browsing by Subject การวิเคราะห์และประเมินโครงการ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015ORAL HEALTH PROBLEMS AND COST ANALYSIS OF DENTAL PROGRAM AMONG PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN BANGKOK SERVED BY MAHIDOL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY THAILANDNicha Luksamijarulkul
2549กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของโครงการ 60 ปี 60 ล้านความดี น้อมเกล้าฯ ถวายในหลวงธันวภรณ์ ปฏิสังข์
2547กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และประสิทธิผลของโครงการอาหารปลอดภัย ของกระทรวงสาธารณสุขพิริยาภรณ์ แววจินดา, 2521-
2553การติดตามการดำเนินการแก้ปัญหาบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ ระหว่างปี 2546-2552 : กรณีศึกษา บ้านเอื้ออาทร มิตรไมตรี (หนองจอก)พรทิพย์ ดวงวัง
2540การประยุกต์แบบจำลองเคาน์ทิแนนซ์ของสเตค ในการประเมินโครงการเติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยกฤติยา วงศ์ก้อม
2533การประเมินผลวิธีคาดคะเนปริมาณการจราจรที่ใช้ประเมิน หาผลประโยชน์ของกรมทางหลวงสหรัฐ พิมพศักดิ์
2540การประเมินผลโครงการเคหะชุมชนคลองเตยชลธิดา แก้วจินดา
2559การประเมินศักยภาพโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ากฤษณี สุวรรณพาหุ
2552การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของโครงการคุรุทายาทตำรวจตระเวนชายแดนจุรีพร ปานแก้ว
2549การวางแผนและควบคุมตารางเวลาและต้นทุนของโครงการย้ายระบบสายพานลำเลียงถ่านหินลิกไนต์สันต์ สถานานนท์
2530การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของโครงการสร้างถนน โดยเน้นหนักการใช้แรงงานคน : กรณีศึกษาโครงการสร้างถนนชนบทสายบ้านสะแล่ง-ผามวัว-ศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูนจิตติวัฒน์ กันธมาลา
2530การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน ของระบบวนเกษตรท้องที่สวน ป่าทองผาภูมิ และสวนป่าองค์พระ : กรณีศึกษาเฉพาะไม้ยูคาลิปตัส ไม้เลี่ยน และข้าวโพดวิไลลักษณ์ จีระนันตสิน
2533การวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายด้านการค้าระหว่างประเทศ ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยวินัสดา กิจนิชี
2530การศึกษาต้นทุนและรายได้ในการปลูกกุหลาบตัดดอกสิรินันท์ ศรีสุชาต
2530การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทน จากการทำฟาร์มเลี้ยงปลา ฟาร์มเลี้ยงเป็ด และฟาร์มเลี้ยงปลาและเป็ดแบบผสมผสาน ในจังหวัดนครปฐมศิริรัก หร่มระฤก
2542การศึกษาโครงการคุรุทายาทระดับอุดมศึกษาสำหรับสอนในสถาบันราชภัฏนวรัตน์ สมนาม
2530การเปรียบเทียบต้นทุนการเพาะเลี้ยงปลาสลิดแบบดั้งเดิม และแบบสมัยใหม่กัณฐิมา รัตนติกุล
2544ความคุ้มค่าของโครงการที่อยู่อาศัยแบบร่วมกันสร้าง ในมุมมองด้านการเงินและด้านเศรษฐศาสตร์ กรณีศึกษา โครงการร่วมกันสร้าง ลาดพร้าว 101ชวลิต นิตยะ; บุษรา ศรีพานิชย์
2530ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกมันฝรั่งในภาคเหนือ ของประเทศไทยวราภรณ์ งามศิริอุดม
2530ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกแผ่นหญ้าสนามนิลวรรณ เล็กเจริญสุข