Browsing by Subject การสลายตัวของกระดูก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การเปรียบเทียบผลของการฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนในร่มและกลางแจ้งต่อการสลายมวลกระดูกและวิตามินดีในหญิงวัยทำงานไชยวัฒน์ นามบุญลือ
2555การเปรียบเทียบระหว่างผลของการฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนและบนพื้นแข็งต่อการสลายมวลกระดูก, สุขสมรรถนะ และการทรงตัวในหญิงวัยทำงานวิทวัส สุขแก้ว
2557ผลของการฝึกเต้นแอโรบิกแบบแรงกระแทกต่ำและฟิตบอลต่อการสลายมวลกระดูกและสุขสมรรถนะในหญิงวัยทำงานวณิชชา ฉัตรกุล ณ อยุธยา
2557ผลของแรงเชิงกลต่อการเกิดการละลายภายในคลองรากฟันและ การพัฒนาแนวทางในการรักษา : รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานปีที่ 1พัชรี ฤทธิ์ประจักษ์; ประสิทธิ์ ภวสันต์
2558ผลของแรงเชิงกลต่อการเกิดการละลายภายในคลองรากฟันและการพัฒนาแนวทางในการรักษา : รายงานฉบับสมบูรณ์พัชรี ฤทธิ์ประจักษ์; ประสิทธิ์ ภวสันต์