Browsing by Subject การหมัก

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2008Autochthonous yeasts associated with pineapple wine fermentation and chemical changes during fermentation processOn-ong Chanprasartsuk
2013ENHANCEMENT OF L(+)-LACTIC ACID PRODUCTION IN Rhizopus oryzae NRRL395 BY INHIBITION OF ETHANOL METABOLIC PATHWAYSitanan Thitiprasert
2013Evaluation of anaerobic co-digestion of para-grass and pig manure on methane production efficiency and microbial communitySumeth Dechrugsa
2529กระบวนการหมักอาซีโตน-บิวทานอล จากมันสำปะหลังจิรกานต์ เมืองนาโพธิ์; สุวัฒนา พวงเพิกศึก; วรพัฒน์ อรรถยุกติ; ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
2557การปรับสภาพเส้นใยลิกโนเซลลูโลสของมันสำปะหลัง โดยการระเบิดด้วยไอน้ำ เพื่อการผลิตเอทานอลณัฐธิดา เกิดแล้ว
2539การผลิตกรดมะนาวโดย Candida oleophila NN-39 จากสารละลายน้ำตาลที่ได้จากการย่อยกากมันสำปะหลังสินีนาถ เจียมอนุกูลกิจ
2553การผลิตกรดแอล(+)แลกติกจากกากมันสำปะหลังโดยเชื้อรา Rhizopus oryzaeปริฉัตร พฤกษะวัน
2543การผลิตกรดโคจิกจากน้ำตาลทรายโดย Aspergillus oryzae K 13 ในถังหมักอุษา สรรค์วัฒนา
2549การผลิตกลูแคนจากกากยีสต์หมักแอลกอฮอล์และสมบัติเชิงหน้าที่ของกลูแคนวรัญญา พรเจริญ
2530การผลิตก๊าซชีวภาพจากฝุ่นข้าวในถังหมักแบบปลั๊กโฟลวัฒนา นพคุณ
2556การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรโดยการหมักร่วมกับผักตบชวาสรศักดิ์ ท่าใหญ่
2533การผลิตน้ำส้มสายชูจากเชื้อ Acetobacter species ที่แยกจากวัสดุธรรมชาติ : รายงานผลการวิจัยณัฐดา วิโรจน์แสงอรุณ; สมบูรณ์ ธนาศุภวัฒน์
2553การผลิตบิวทานอลจากน้ำอ้อยโดยเชื้อคลอสตริเดียมในกระบวนการหมักแบบกะอังคณา สุจริต
2546การผลิตเซลลูโลสจาก Acetobacter sp. TISTR 975 โดยใช้ถังหมักทรงกระบอกแบบหมุนบุญฤทธิ์ ฤทัยคงถาวร, 2519-
2537การผลิตแอลกอฮอลเชื้อเพลิงจากน้ำตาลเพนโตส : รายงานผลการวิจัยหรรษา ปุณณะพยัคฆ์; มุกดา คูหิรัญ
2556การพัฒนาเทคนิคการหมักที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับกรดดี-แล็กติกที่มีความบริสุทธิ์เชิงแสงในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบกวนกล้า จันทนวัลย์; ณัฏฐา ทองจุล; Kentaro Kodama
2527การศึกษาเครื่องหมักแบบหลายชั้นในการผลิตน้ำส้มสายชู จากไวน์สับปะรดศิริวรรณ จงจิระศิริ
2553การหมักร่วมของขยะเศษอาหารกับกากตะกอนน้ำเสียชุมชนโดยใช้ถังหมักไร้อากาศแบบสองขั้นตอนสำหรับผลิตก๊าซชีวภาพอรวรรณ วัฒนยมนาพร
2539การเปลี่ยนเชิงชีวภาพของลิกโนเซลลูโลสเป็นเอทธานอล ด้วยวิธีการย่อยสลายและการหมักแบบต่อเนื่องโดย Acrophialophora sp. และ Candida brassicaeสันทนา เสถียรไพศาล
2530การเพิ่มโปรตีนมันสำปะหลังโดยวิธีการหมักอาหารแห้ง ในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพแบบตรึงชั้นสีหนาถ ชาญณรงค์