Browsing by Subject การแจกแจงทวินาม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การศึกษาแบบจำลองการแข่งขันฟุตบอลโดยใช้การแจกแจงแบบแบร์นูลลีและคะแนนความสามารถภูมิปฑิต ปาลีนิเวศ
2516การเปรียบเทียบการทดสอบไบโนเมียลกับการทดสอบปัวซองรำพรรณ จันทวิวัฒน์
2547การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุม สำหรับการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนของเสียเพ็ญนภา เจริญศิลป์, 2518-
2542การเปรียบเทียบวิธีการประมาณแบบช่วง สำหรับค่าสัดส่วนของการแจกแจงแบบทวินามสงขลา สำเภาเงิน
2539ขนาดตัวอย่างต่ำสุดเพื่อหาการแจกแจงทวินาม, การแจกแจงไฮเปอร์จีออเมตริก, และการแจกแจงปัวส์ซองโดยประมาณภัทรชนก หวังบำรุงศักดิ์