Browsing by Subject การแพร่สัญญาณเฉพาะกลุ่ม (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2006Performance improvement of paging mobile internet protocol based on multicasting and regional registrationAndrianus Yofy
2555กลไกการแพร่สัญญาณแบบเลือกสำหรับโครงข่ายแอดฮอกระหว่างยานพาหนะโดยใช้การวิเคราะห์ความเกี่ยวข้องกับอุบัติการณ์บนถนนรัฐพล ผิวกำพล
2557การจัดหาเส้นทางแบบมัลติแคสต์ของไอพีทีวีในโครงข่ายเอสดีเอ็น/โอเพนโฟลว์พรณิภา รัตนาวดี
2551การวางเส้นทางป้องกันร่วมกันหลายระดับชั้นแบบสถิตสำหรับทราฟฟิกชนิดมัลติคาสต์พรพงศ์ ชิวชรัตน์
2554การวิเคราะห์ประสิทธิภาพเชิงเวลาของกระบวนการกู้กลับร่วมหลายระดับชั้นสำหรับทราฟฟิกแบบมัลติคาสต์จุมพล สุขวัฒนานุกิจ
2540การวิเคราะห์สมรรถนะการทำงานของเอทีเอ็มมัลติคาสต์สวิตช์ ภายใต้ทราฟฟิกแบบเบิรสต์ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
2552การศึกษากลยุทธ์การจัดเส้นทางใหม่แบบมัลติคาสต์สำหรับการจัดเส้นทางของทรีแบบพลวัตปรัชญา ใจสุทธิ
2549การออกแบบการจัดสรรเส้นทางใหม่ในโครงข่าย WDM สำหรับทราฟฟิกชนิดมัลติคาสต์เมื่อโครงข่ายเกิดความเสียหายหนึ่งโนดคุณนันต์ ลือกิจนา
2549การออกแบบการป้องกันโครงข่าย WDM สำหรับมัลติคาสต์ทราฟฟิกเมื่อหนึ่งข่ายเชื่อมโยงได้รับความเสียหายโดยใช้อัลกอริทึมฮิวริสติกอนุชิต มั่นจิรังกูร
2546การออกแบบโครงข่าย WDM สำหรับทราฟฟิกมัลติคาสต์โดยใช้โทโปโลยีแบบวงแหวนที่สามารถปกป้องความเสียหายของหนึ่งข่ายเชื่อมโยงอนุชิต จตุรงคปัญญา
2551เครือข่ายซ้อนทับที่มีประสิทธิภาพของการทำมัลติคาสตร์ระดับชั้นแอพพลิเคชันบนเพียร์ทูเพียร์สำหรับการถ่ายทอดสดกาญจนา ศิลาวราเวทย์