Browsing by Subject การ์ตูน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Cartoon animation summarization using multi-scaled keyframesPakpoom Tanapichet
2014LA SATIRE DE L’« AILLEURS » DANS LES AVENTURES DE TINTINTawan Pathumpech
2550YAOI : การ์ตูนเกย์โดยผู้หญิงเพื่อผู้หญิงญาณาธร เจียรรัตนกุล
2551กลวิธีการดัดแปลงวรรณกรรมสามก๊กเป็นการ์ตูนสามก๊กฉบับบรรลือสาส์นบุษดี อรสิริวรรณ
2541การวิเคราะห์การใช้การ์ตูนสื่อความหมาย เพื่อการรณรงค์โรคเอดส์ (พ.ศ.2535-2539)มณเฑียร ศุภโรจน์
2539การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของหนังสือการ์ตูนและจุลสาร ในการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และทัศนคติที่มีต่อโรคเอดส์สมชัย จันลองจับจิต
2528การเปรียบเทียบความจำของนักเรียนในการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากภาพการ์ตูนที่มีพื้นหลังภาพต่างกันเบญจลักษณ์ ธนะพาณิชย์
2525การ์ตูน สื่อการสอนอย่างสำคัญพัน สุขเจริญ
2552ความสัมพันธ์ระหว่างการอ่านหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นแนวชายรักชาย (YAOI) และวิถีทางเพศของวัยรุ่นไทยชยภัทร จินดาเลิศ
2536จริยธรรมที่เด็กได้รับจากหนังสือแบบเรียนภาษาไทยและหนังสือการ์ตูน : กรณีศึกษานักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาครรัชนี ศิริชัยเอกวัฒน์
2548บทบาทของหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นประเภทกีฬากับการเสริมสร้างคุณธรรมแก่เด็กและเยาวชนเอนก รัตนจิตบรรจง
2557ผลของการให้ข้อมูลผ่านการ์ตูนแอนิเมชั่นต่อความวิตกกังวล และความร่วมมือของเด็กชายวัยเรียนที่เข้ารับการขยายท่อปัสสาวะชลมาศ คูหารัตนากร
2528ผลของการ์ตูนสีเหมือนจริง และสีไม่เหมือนจริงต่อผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านพุทธิพิสัย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สี่ ที่มีระดับความคิดสร้างสรรค์ต่างกันสถาพร บุตรชัยงาม
2547พฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่อ่านหนังสือการ์ตูนและเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงอรนลิน ไชยวสุ, 2524-
2557ลักษณะเด่นและบทบาทของการ์ตูนรามเกียรติ์ ฉบับรามาวตารศิลป์ศุภา แจ้งสว่าง
2551สัมพันธบทของการเล่าเรื่องในสื่อการ์ตูน ละครโทรทัศน์ และนวนิยายอุมาพร มะโรณีย์
2552อคติทางเพศในหนังสือการ์ตูนตลกไทยมารุต วงษ์ศิริ
2541อิทธิพลของตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงต่อทัศนคติและความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานตอนต้นอัชฌา สุนทรพิทักษ์