Browsing by Subject ข่าวหนังสือพิมพ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2012Media and political protest in Thailand : a case study of the coverage of the March to May 2010 protest in the Bangkok Post and the NationFratticioli, Alessio
2545กระแสความคิดที่หยุดนิ่งและความคิดที่เคลื่อนไหวกรณีข่าวสารเณรีในหนังสือพิมพ์รายวันวลีรัตน์ อนุตรวัฒนกุล, 2520-
2548กลยุทธ์การกำหนดวาระข่าวสารของนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์เบญจวรรณ สมสิน
2549กลยุทธ์การใช้พื้นที่ข่าวหน้า 1 ของแหล่งข่าวในหนังสือพิมพ์รายวันสุนทรี อมรเพชรสถาพร
2552การนำเสนอข่าวการแยกทางของดาราและปฏิกิริยาของผู้เกี่ยวข้องกาญจน์ ทันจิตต์
2551การยอมรับและความเชื่อถือข่าวบันเทิงในสื่อสิ่งพิมพ์ธรรณพ ศิริธรรมวิไล
2539การรับรู้ของชาวพุทธต่อภาพลักษณ์ของพระสงฆ์ กับการนำเสนอผ่านสื่อมวลชนรัตนวดี เทพช่วยสุข
2552การรับรู้เกี่ยวกับประเทศชั้นนำของโลก และแนวทางในการคัดเลือกข่าวต่างประเทศในหนังสือพิมพ์ และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ไทยเพ็ญพงศ์ สุขโชคศิริชัยพร
2552การรายงานเหตุการณ์ประเภทข่าวเบาในหนังสือพิมพ์รายวันกับลักษณะการวางกรอบของสื่อปณิธี สายสงเคราะห์
2540การวิเคราะห์การใช้ "เหตุการณ์เทียม" ในข่าวการแสดงคอนเสิร์ตในประเทศไทย ของนักร้องไมเคิล แจ๊กสัน 1993 ที่ปรากฎในหนังสือพิมพ์สุปัญนา อนันตฤดี
2550การวิเคราะห์เนื้อหาข่าวประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์รายวันของไทยศุภวรรณ พิพิธสมบัติ
2539การศึกษาเปรียบเทียบการนำเสนอภาพลักษณ์ของตลาดหลักทรัพย์ในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย กับ สมัยรัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา โดยหนังสือพิมพ์วรรษมน เสาวคนธ์เสถียร
2544การเปิดรับหนังสือพิมพ์และโลกทัศน์ต่อตนเองและสังคมยุติ ปิ่นวิเศษ
2544การเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์กับการรับรู้และปฏิกิริยาตื่นตระหนกของผู้รับสาร ที่อยู่ในภาวะความเสี่ยงกรณีโคบอลต์ 60พารนี ปัทมานันท์
2545การใช้แหล่งข่าวบุคคลของนักข่าวหนังสือพิมพ์รายวันรุ่งนภา เอี่ยมงามทรัพย์, 2521-
2550ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์ออนไลน์ และการรับรู้ลำดับความสำคัญของข่าว และการเลือกเปิดรับข่าวนริสรา คูสุวรรณ
2545ความเคลื่อนไหวขององค์กรสตรี และข่าวความรุนแรงต่อสตรีในหนังสือพิมพ์อภิสรา ปังเร็ว, 2519-
2543นโยบายและวิธีปฏิบัติในการรายงานข่าวโพลกับทัศนะจากแหล่งจัดทำและผู้อ่านโพลอรพรรณ สุนทรกลัมพ์
2543บทบาทของหนังสือพิมพ์ไทยในการวางกรอบอุดมการณ์ทางสังคมในกรณีการนำเสนอข่าววัดพระธรรมกายจันทิกา สุภาพงษ์
2552ภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ปรากฎในข่าวประชาสัมพันธ์ละครโทรทัศน์ชญาน์ทัต วงศ์มณี