Browsing by Subject ชาวจีน -- ไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 24  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2009The emergence and development of the Thonburi Kingdom in the context of the Chinese Era, 1727-1782Jirathorn Chartsiri
2011Ethinc chinese women in Thai novels : the negotiation of identity, gender and generational transitionsZarchi, Moshe Ami
2006Problems concerning tourism in Thailand faced by the Chinese from the People's Republic of ChinaPailin Chernpech
2540การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงพิธีศพของชาวจีน ที่วัดหัวลำโพงในกรุงเทพมหานครพวงทิพย์ เกิดทรัพย์
2546การปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ความเป็นจีนของชาวไทยเชื้อสายจีน ในบริบทขององค์กรประชาสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์จีน : ศึกษากรณีองค์กรในจังหวัดอุบลราชธานีวิมลรัตน์ ทวีสิทธิ์
2548การรับรู้เรื่องชาวจีนของชนชั้นนำทางการเมืองไทย พ.ศ. 2438-2475เอื้อมพร ศรสุวรรณ
2542การศึกษาเพื่อเสนอแนวความคิดในการอนุรักษ์ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ ที่สร้างขึ้นช่วงสมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5รุ่ง สุจินันท์กุล
2545การสื่อสารเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมของชาวจีนในเขตไชน่าทาวน์เอมอร ชลพิไลพงศ์
2542การอบรมเลี้ยงดูบุตรของสตรีไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานครจินตนา งามสว่าง
2530การเติบโตและพัฒนาการของนายทุนธนาคารพาณิชย์ชาวจีนในประเทศไทย (2475-2516)พรรณี บัวเล็ก
2527ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาวไทย จีน และตะวันตกในกรุงเทพฯ พ.ศ. 2398-2453สาวิตรี ทัพภะสุต
2534ชาวจีนแต้จิ๋วในประเทศไทยและในภูมิลำเนาเดิมที่เฉาซันสุภางค์ จันทวานิช; จัง, เอี้ยน ชิว; วัลย์วิภา บุรุษรัตนพันธ์. ม.ล.; ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล; ต้วน, ลี่เซิง; พรพรรณ เตียรักษ์กิจสกุล; สวี่, เส้าหลิน; หลอ, เสี่ยวจิง; เติ่ง, สุ่ยเจิ้ง; หลิน, ฟง
2519นโยบายของรัฐบาลที่มีต่อชาวจีนในประเทศไทย (พ.ศ. 2475-2500)ภูวดล ทรงประเสริฐ
2543บทบาทของครอบครัวไทยเชื้อสายจีนในการอบรมเลี้ยงดูบุตร : กระบวนการการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมชุมชนคลองคูเมืองเดิมสามแพร่งศศิวิมล ศรีวิโรจน์มณี
2518บทบาทของชาวจีนในด้านเศรษฐกิจ สังคมและศิลปกรรมไทย สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มัลลิกา เรืองระพี
2540บทบาทของชาวจีนในไทยตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายถึงสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2172-2394ศุภวรรณ ชวรัตนวงศ์
2527พฤติกรรมการสื่อสารและการผสมกลมกลืนเข้ากับวัฒนธรรมไทย : ศึกษาเฉพาะชาวจีนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่สุมน อยู่สิน
2550ภาพลักษณ์ของชาวจีนในเมืองไทยที่ปรากฎในนวนิยายไทย พ.ศ. 2512-2533เพ็ญนภา หมอนสอาด
2549รัฐไทยกับคนจีน (พ.ศ. 2475-2487)เพ็ญพิสุทธิ์ อินทรภิรมย์
2557วรรณยุกต์ภาษาจีนฮากกาถิ่นเฟิงชุ่นของผู้พูดทวิภาษาจีนฮากกา-ไทยถิ่นจินต์ชุตา ศาสตร์สมัย