Browsing by Subject ซอฟต์แวร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 22  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2013AUTHENTICATION INDICATORS USING BIO-DETECTION FUNCTION WITH TEXT-BASED CAPTCHANilobon Nanglae
1989Development of an interfacing unit enabling a microcomputer to emulate IBM 3278Somchai Asavakul
2013EMPIRICAL STUDY OF SOURCE LEVEL DIFFICULTYXiao Liu
2555การกำหนดวันหมดอายุของจุดอ่อนในซอฟต์แวร์ระบบปุณธวัช ว่องธวัชชัย
2555การขยายแบบจำลองความสามารถการจัดการความรู้สำหรับการปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ในกลุ่มกระบวนการการจัดการข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ของซีเอ็มเอ็มไอกมลชัย อัศวชัยพร
2554การตรวจหาการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ขณะทำงานสถาพร สงวนวงษ์
2553การทำนายร่องรอยที่ไม่ดี ของโมเดลการออกแบบซอฟต์แวร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้ของเครื่องนครินทร์ มณีรัตน์
2554การผนวกเน็ตบีนส์ปลั๊กอินเพื่อศึกษาการใช้ดีเทรสวรวุฒิ ไพเราะ
2537การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับตรวจวัดแผ่นโลหะเรียบศิริเศรษฐ์ นิจกรรม
2542การพัฒนาระบบจัดการเวอร์ชันชุดคำสั่งสุเมธ เตชาพิสุทธิ์
2533การพัฒนาเครื่องควบคุมชนิดโปรแกรมได้ ซึ่งมีความสามารถทางด้านจัดการข้อมูลสิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง
2542การพัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์แปลงแผนภาพกระแสข้อมูลเป็นผังโครงสร้างของโปรแกรมทวีเกียรติ เอี่ยมงามทรัพย์
2548การวัดซอฟต์แวร์เชิงแง่มุมโดยการวิเคราะห์ฟังก์ชันพอยต์เสาวลักษณ์ รัตนธรรมสกุล
2551การศึกษาสมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในภาคกลางอุดมศักดิ์ ฉัตรทอง
2540การออกแบบแนวทางการควบคุมคุณภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามไอเอสโอ 9000ทัสสนี อุดมกฤตยาชัย
2544การออกแบบและพัฒนามาตรวัดซอฟต์แวร์ โดยใช้เทคนิคฟังก์ชันพอยต์สำหรับโปรแกรมเชิงวัตถุสมภพ ตาลสอน
2555การเปรียบเทียบความแม่นยำของวิธีการประมาณขนาดซอฟต์แวร์เชิงวัตถุด้วยวิธีฟังก์ชันพอยต์ ฟังก์ชันพอยต์เชิงวัตถุ และคลาสพอยต์ชมพูนุช เผ่าประพัธน์
2551การแสดงแบบรูปความมั่นคงโดยการขยายยูเอ็มแอลเซคเกียรติศักดิ์ ไชยสมบูรณ์
2549ซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลข้อมูลจีพีเอสแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูง : รายงานเฉลิมชนม์ สถิระพจน์
2551ระบบจัดการทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับองค์กรเพื่อสนับสนุนการให้บริการตามมาตรฐานไอทิลและกรอบงานโคบิตรักษารัตน์ ขนานขาว