Browsing by Subject ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การควบคุมเวอร์ชันของข้อมูลเชิงวัตถุในระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุสัมพันธ์จารุวรรณ สุขุมลักษณ์
2547การออกแบบกฎการแปลงยูเอ็มแอลคลาสไดอะแกรมเป็นสคีมาฐานข้อมูลเชิงวัตถุสถิตย์ ประสมพันธ์, 2522-
2543การออกแบบวิธีการสร้างแฟ้มสัญลักษณ์แสดงตนสำหรับการสอบถามข้อมูลในระบบการจัดการฐานข้อมูลเชิงวัตถุมารุต ศิลปสุนทร
2543การออกแบบและพัฒนาระบบสินค้าคงคลังสำหรับบริษัทผู้นำเข้า และตัวแทนจำหน่ายเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วยฐานข้อมูลวัตถุเชิงสัมพันธ์จิรกิตติ์ ระยับกุล
2544การเปรียบเทียบสมรรถนะการทำงานระหว่างฐานข้อมูลสัมพันธ์เชิงวัตถุและฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์เปรมฤดี กังวานวงศ์, 2511-
2547โครงร่างโปรแกรมประยุกต์เชิงวัตถุสำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ธวัชชัย บุญยฤทธิ์กิจ