Browsing by Subject นวนิยายไทย -- ประวัติและวิจารณ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2009The ideology of love in popular Thai tragic romance, 1997-2007Pram Sounsamut
2528การศึกษาวิเคราะห์นวนิยายของ ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์ปิยลักษณ์ เสียงก้อง
2550ขบวนการนักศึกษาระหว่าง พ.ศ. 2511-2519 : ภาพตัวแทนที่ปรากฏในนวนิยายไทยสิริวิทย์ สุขกันต์
2550ความซับซ้อนของการเล่าเรื่อง : ลักษณะหลังสมัยใหม่ในบันเทิงคดีร่วมสมัยของไทยเสาวณิต จุลวงศ์
2553ความสุขของสตรีสูงวัยในนวนิยายไทย ระหว่าง พ.ศ. 2525-2552รัญวรัชญ์ พูลศรี
2545ธรณีประตู คนดีศรีอยุธยาวัลยา วิวัฒน์ศร
2550ผู้หญิงกับบทบาทความเป็นแม่ในนวนิยายไทย ตั้งแต่พ.ศ.2510-2546พรธาดา สุวัธนวนิช
2521พัฒนาการนวนิยายไทย พ.ศ. 2475-2500 : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนวนิยายกับสังคมตรีศิลป์ บุญขจร
2545ภาพโสเภณีในนวนิยายไทยกับความเป็นจริงทางสังคมนพมาตร พวงสุวรรณ
2540ภาษาในวรรณกรรมของสุวรรณี สุคนธา : ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดกับจินตภาพสุวัฒนา วรรณรังษี
2546มีอะไรอยู่ในโพรงมะเดื่อนพพร ประชากุล
2533ร้อยแก้วแนวขบขันของไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ถึงรัชกาลที่ 7ใกล้รุ่ง อามระดิษ
2550วิทยาศาสตร์ และไสยศาสตร์ในนวนิยายไทยร่วมสมัยพรวิภา วัฒรัชนากูล
2546สุนทรียศาสตร์แห่งความพ่ายแพ้ : การศึกษาเปรียบเทียบนวนิยายของกึนเทอร์ (Gunter Grass) กับชาติ กอบจิตติอรพินท์ คำสอน
2553อัตลักษณ์กับบริบททางสังคมในนิยายโรมานซ์แนวข้ามภพชาติของไทยอนัญญา วารีสอาด
2546โลกเศร้าแต่พวกเขายังยิ้ม ชีวิตสามัญของชุมชนห้องแถวคุณแม่ทันทร์ในช่างสำราญอารียา หุตินทะ