Browsing by Subject บรรณารักษศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การจัดการความรู้กับวิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์จิรัชฌา วิเชียรปัญญา
2524การวิเคราะห์เนื้อหางานเขียนภาษาอังกฤษด้านห้องสมุด และบรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทยเรืองศรี จุลละจินดา
2524การศึกษาเปรียบเทียบความพอใจในการปฏิบัติงาน ของบรรณารักษ์ฝ่ายจัดหมู่และทำบัตรรายการหนังสือ กับบรรณารรักษ์ฝ่ายบริการตอบคำถามของห้องสมุดมหาวิทยาลัย ในประเทศไทยอุไรพรรณ หล่อศิริ
2533ค่าใช้จ่ายในการฝึกงานห้องสมุดของนักศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์วิไล ปานพลอย
2516บทบาทของบรรณารักษ์ชาวต่างประเทศต่อพัฒนาการด้านห้องสมุด และบรรณารักษศาสตร์ในประเทศไทยประภาวดี พจนา