Browsing by Subject บาสเกตบอล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 15 of 15
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การศึกษาการส่งลูกบาสเกตบอลในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28ฌานิกา นิธิธนภัทร
2519การศึกษาจำนวนครั้งที่จะให้ได้ผลดีที่สุดในการฝึกประสานงาน ระหว่างสายตากับมือของกิจกรรมบาสเกตบอล ในนักศึกษาหญิงระดับวิทยาลัยเต็มเดือน หล้าวงษา
2516การศึกษาปัจจัยโปรแกรมการสอนและทักษะทางกีฬาบาสเกตบอลพิศวง เพชรคล้าย
2552การศึกษาเปรียบเทียบแบบแผนการทำประตูบาสเกตบอลของทีมชาติสหรัฐอเมริกากับทีมคู่แข่งขันในการแข่งขันบาสเกตบอลโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 29ณรงค์ ศรีสกุลแพทย์
2526การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลสำหรับนักเรียนชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในกรุงเทพมหานครเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
2516การเปรียบเทียบความสามารถทางบาสเกตบอลของนักศึกษาวิทยาลัยครูเชียงใหม่ และวิทยาลัยครูจันทรเกษมรัตนา เกษมสวัสดิ์
2550การเปรียบเทียบผลของการฝึกเด็พธ์จัมพ์ และการฝึกสควอทจัมพ์ด้วยน้ำหนัก ที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพของกล้ามเนื้อในนักกีฬาบาสเกตบอลชายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอกลักษณ์ แสนสุข
2516ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางมอเตอร์ทั่วไป กับความสามารถทางกีฬาบาสเกตบอลไพลิน สุนทรารักษ์
2516ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกายกับทักษะการเล่นบาสเกตบอล ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแผน เจียระนัย
2560ผลการจัดการเรียนรู้พลศึกษาแบบคิดค้นการเคลื่อนไหวตามแนวคิดของรูดอล์ฟ ลาบานที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นนริศ เฉาะกระโทก
2528ผลการฝึกด้วยน้ำหนักที่มีต่อความแม่นยำ ในการกระโดดยิงประดูบาสเกตบอลนิคม บุญสุวรรณ
2557ผลของการคัดเลือกผู้เล่นโดยใช้คะแนนความฉลาดทางการเล่นที่มีต่อการพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอลขั้นพื้นฐานในเด็กชาย อายุ 12 ปีไพศาล ศุภปฐม
2544ผลของการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลควบคู่กับการเสริมด้วยเมดิซินบอล และการฝึกจินตภาพที่มีต่อความสามารถในการกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลเสาวลักษณ์ เหล่าเลิศรัตนา
2548ผลของการฝึกเสริมพลัยโอเมตริกที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไว ในการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลของนิสิตชายระดับปริญญาบัณฑิตจตุพล กล้วยแดง
2516แบบฝึกห้านาทีกับการสร้างเสริมทักษะบาสเกตบอลและความอดทนปรีชา กลิ่นรัตน์