Browsing by Subject ผนัง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การคำนวณค่าซีแอลทีดีใหม่สำหรับผนังและหลังคา จากพีริออดิกเรสปอนส์แฟกเตอร์กฤษณะ มานิตย์, 2521-
2541การป้องกันการเกิดการควบแน่นของฉนวนใยแก้วในระบบผนังอาคารจันทร์รุ่ง มนต์วิเศษ
2544การพัฒนาผนังอาคารด้วยวัสดุธรรมชาติพื้นถิ่นเพื่อปรับปรุงสภาวะน่าสบายในอาคาร : กรณีศึกษาอาคารเรียนไม่ปรับอากาศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทยชูพงษ์ ทองคำสมุทร
2543การวิเคราะห์พฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านเปลือกอาคารของเรือนไทยดิเรก วงค์พนิตกฤต
2543การศึกษาพฤติกรรมการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังวัสดุก่อของอาคารพักอาศัยในเขตร้อนชื้นอุทัย ศุจิสกุลวงศ์
2544การใช้ระบบธรรมชาติ โดยผนังสัมผัสน้ำ เพื่อปรับอุณหภูมิภายในห้องกรณีศึกษา : อาคารผนังสัมผัสน้ำ ที่จังหวัดเชียงรายจิตราวดี รุ่งอินทร์
2529ความแข็งแรงของผนังคอนกรีตกลวงสำเร็จรูปในการรับแรงด้านข้างรักษ์ รักไทยดี
2538โปรแกรมการวิเคราะห์ไม่เชิงเส้นทางเรขาคณิต สำหรับอาคารชนิดโครงข้อแข็งร่วมกับผนังต้านแรงเฉือนวิกรม พนิชการ
2544โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์รูปทรงและวัสดุเปลือกอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานอวิรุทธ์ ศรีสุธาพรรณ