Browsing by Subject ฟุตบอล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การจัดการการแข่งขันฟุตบอล เอไอเอส ลีก ดิวิชั่น 2 รอบแชมเปี้ยนลีก ปี 2011ณัฐสิทธ์ เกตุแก่น
2553การจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้กิจกรรมกีฬาฟุตบอลตามแนวคิดพัฒนาจริยธรรมของโคลเบิร์ก เพื่อพัฒนาความมีน้ำใจนักกีฬาของนักเรียนประถมศึกษาอภิวัฒน์ งั่วลำหิน
2554การจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี ประจำปี 2554โมรียา ก้องวัฒนา
2539การตลาดรายการฟุตบอลทางโทรทัศน์ในประเทศไทยวรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล
2554การวิเคราะห์รูปแบบการทำประตูของทีมชาติสเปนและทีมคู่แข่งขันในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010นิพิฐพนธ์ มาลาหอม
2549การวิเคราะห์และเปรียบเทียบแบบแผนการทำประตูฟุตบอลของทีมชาติไทย ทีมชาติญี่ปุ่นและทีมชาติบราซิลอดุลย์ หมื่นสมาน
2553การศึกษาการดำเนินการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ประเภท ก. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี กรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี 2553ภาคภูมิ พันธ์นิกุล
2540การศึกษากีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทยสิทธิ รัตนราษี
2519การสร้างแบบสอบทักษะฟุตบอลสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาครรชิต สมิตานนท์
2553การสื่อสารกับการเปลี่ยนแปลงและธำรงรักษาโครงสร้าง "ชนชั้น" : ศึกษากรณีการบริโภควัฒนธรรมฟุตบอลในสังคมไทยณัฐสุพงศ์ สุขโสต
2550ความต้องการส่วนผสมทางการตลาดของผู้ชมฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกสิรินกานต์ ผ่องประเสริฐ
2546นโยบายและการปฏิบัติหน้าที่ด้านการเสนอข้อมูลข่าวสารกีฬาฟุตบอลต่างประเทศ ของสื่อมวลชนไทยโพธิวรรณ วิวิธเกยูรวงศ์
2543ปัจจัยที่มีผลต่อการเล่นการพนันฟุตบอลในเขตกรุงเทพมหานครพิภพ ขัติฤกษ์
2560ผลการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยใช้สถานการณ์จำลองที่มีต่อทักษะกีฬาฟุตบอลเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายวิชนนท์ พูลศรี
2545ผลของการฝึกความอ่อนตัว และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่มีต่อความแม่นยำในการเตะลูกฟุตบอลอุดม จอกรบ
2546ผลของการฝึกความอ่อนตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ที่มีต่อความแม่นยำในการโหม่งลูกฟุตบอลของนิสิตชาย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬายรรยงค์ สมทรง
2543ผลของการฝึกความอ่อนตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่มีต่อความสามารถในการทุ่มลูกฟุตบอลนิพนธ์ จันทรมณี
2545ผลของการฝึกเสริมด้วยการฝึกเชิงซ้อนที่มีต่อความสามารถในการยิงประตูฟุตบอลนาทรพี ผลใหญ่, 2522-
2551เหตุผลและพฤติกรรมในการเล่นการพนันฟุตบอลของนิสิตนักศึกษาชายในเขตกรุงเทพและปริมณฑลสุรวิชญ์ มนตรีโชค