Browsing by Subject ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2539การวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบสำหรับแบบสอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษาวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยวิธีแมนเทล-เฮนส์เซลเกษร หว่างจิตร
2544การวิเคราะห์การทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบและแบบสอบด้วยกระบวนการ ดี เอฟ ไอ ที สำหรับแบบสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษและวิชาคณิตศาสตร์รักชนก ยี่สุ่นศรี
2520การวิเคราะห์แบบสอบวิชาภาษาอังกฤษฟอร์มสิบหกดีพิไลพรรณ ทองใหญ่
2520การวิเคราะห์แบบสอบวิชาภาษาอังกฤษฟอร์มสิบหกดีพิไลพรรณ ทองใหญ่
2517การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ไวยากรณ์อังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามในโรงเรียนมัธยมแบบประสม ในกรุงเทพมหานครนฤมล ภัทรภาณุ
2519การเปรียบเทียบแบบสอบชนิดเลือกตอบและแบบสอบชนิดโคลซ ซึ่งละคำต่างกันในการวัดความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษเตือนใจ วัฒนา