Browsing by Subject ภูมิแพ้

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Biochemical and immunological characterization of the house dust mite Der p 13 produced in Pichia pastorisPattraporn Satitsuksanoa
2013DETERMINANT FACTORS ASSOCIATED WITH ALLERGIC RHINITIS IN A HOUSING DEVELOPMENT COMMUNITY AT BANG KHEN DISTRICT BANGKOK THAILANDPattaraporn Piwong
2014PATICULATE MATTERS RELATED TO RESPIRATORY AND ALLERGIC SYMPTOMS IN LIBRARIES STAFFS AND ADMINISTRATIVE OFFICERS AT CHULALONGKORN UNIVERSITY BANGKOK THAILANDPathai Chullasuk
2550การดำเนินโรคของโรคลมพิษเรื้อรังในผู้ป่วยที่มารับการรักษาในคลินิกโรคภูมิแพ้และคลินิกโรคผิวหนัง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สมพร ฉันท์พุทธิเวท
2551ความชุก ลักษณะของผู้ป่วยและบทบาทของการทดสอบทางผิวหนังในการวินิจฉัยปฏิกิริยาภูมิแพ้เฉียบพลันจากสารทึบรังสีที่มีไอโอดีนเป็นส่วนประกอบธัชชัย คำพิทักษ์
2545ความชุกของการมีปฏิกิริยาภูมิแพ้ทางผิวหนังต่อยางพารา ในบุคลากรทางการแพทย์ที่มีการใช้ถุงมือยางพารา และมีหรือไม่มีประวัติแพ้ยางพาราสุพัฒน์ ติยสถาพร
2545คุณค่าของการใช้อิมมูโนโกลบุลินอีที่จำเพาะต่อยางลาเทกซ์ ในการวินิจฉัยการแพ้ยางในบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประวัติแพ้ถุงมือยาง เปรียบเทียบกับวิธีทดสอบด้วยการสะกิดผิวหนังพัชนี โชคสุขสำราญ
2544ผลของสารเคมีต่อปริมาณโปรตีนที่ละลายน้ำได้ในถุงมือยางธรรมชาติชมพูนุท ลิขิตสุวรรณกูล
2545ภูมิแพ้ที่เกี่ยวข้องกับการเจาะเลือด ปัญหาทางการแพทย์ที่มักถูกมองข้ามวิโรจน์ ไววานิชกิจ