Browsing by Subject รังสีเอกซ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2009Development of x-ray powder diffraction and x-ray fluorescent techniques using synchrotron radiationVaralak Saengsuwan
2012Optimal protocol for single shot dual-energy subtraction chest radiographyMintra Keawsamur
2012Optimization in 64-mdct of the chest using tube current modulation based on noise index : phantom studyPawana Inthibal
2555การคำนวณความหนาของผนังคอนกรีตสำหรับห้องถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ในงานอุตสาหกรรมจุมพฏ จำเนียร
2541การดัดแปรหลอดรังสีแคโทดสำหรับงานจุลทรรศน์รังสีเอกซ์วิมล ทรัพย์ส่งสุข
2557การตรวจวัดสัดส่วนเอทานอลแปลงสภาพในน้ำมันแก๊สโซฮอล์ด้วยเทคนิคการส่งผ่านรังสีเอกซ์ธีศิษฏ์ สองเมือง
2555การตอบสนองต่อรังสีเอกซ์ของฉากเรืองรังสี PI-200วราภรณ์ จันทร์เทศ
2548การประเมินอัตราปริมาณรังสีเอกซ์รอบระบบตรวจสอบตู้บรรจุสินค้าแบบเคลื่อนย้ายได้ของกรมศุลกากรฝนแก้ว เทพสุต
2547การพัฒนากล้องถ่ายภาพรังสีเอกซ์โดยใช้ FOS ชนิดเทเปอร์ร่วมกับ CCDเอกรัฐ ฤทธิเนียม, 2522-
2552การพัฒนาต้นกำเนิดรังสีเอกซ์ทุติยภูมิที่กระตุ้นด้วยอะเมริเซียม-241 สำหรับการวิเคราะห์ด้วยวิธีการเรืองรังสีเอกซ์พันทิพย์ แสงเชื้อพ่อ
2554การพัฒนาระบบถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์โดยใช้ไฟเบอร์ออปติกซินทิลเล เตอร์ร่วมกับกล้องดิจิทัลสุธีรา สุนันตา
2553การพัฒนาระบบวิเคราะห์ธาตุเบาด้วยการเรืองรังสีเอกซ์แบบแจกแจงพลังงานที่กระตุ้นด้วยหลอดรังสีเอกซ์คนึงนิจ สกุลศรีผ่อง
2536การพัฒนาวัสดุจุดหลอมตัวต่ำสำหรับกำบังรังสีเอกซ์และรังสีแกมมาธัชชัย สุมิตร; วีระชัย บัญชรเทวกุล; ศิริวัฒนา บัญชรเทวกุล; สุวิทย์ ปุณณชัยยะ; นเรศร์ จันทน์ขาว
2549การพัฒนาอุปกรณ์วัดค่าฮาล์ฟแวลูเลเยอร์ของรังสีเอกซ์สำหรับการฉายรังสีครั้งเดียวอริณญา อุตบัววงศ์
2556การพัฒนาเครื่องจำแนกประเภทของเหลวโดยใช้เทคนิคนิวเคลียร์ณัฐพร ตันทอง
2555การพัฒนาเทคนิคสำหรับการถ่ายภาพด้วยรังสีเอกซ์ที่แสดงผลแบบสามมิติอัครา อัครเนตร
2556การพัฒนาแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงแบบสวิตชิงความถี่สูงสำหรับเครื่องกำเนิดรังสีเอกซ์ทางการแพทย์พงศกร กองผัด
2554การวัดปริมาณรังสีแกมมาและรังสีเอกซ์โดยใช้อิมเมจิงเพลตปพน เผือกคะเชนทร์
2547การวิเคราะห์วัตถุโบราณขนาดใหญ่โดยไม่ทำลาย ณ พื้นที่ ด้วยเครื่องวิเคราะห์รังสีเอกซ์เรืองแบบเคลื่อนย้ายอรวรรณ ตรรกนาถ, 2522-
2511การวิเคราะห์โดยการเรืองรังสีเอกซปรีชา ป้องภัย