Browsing by Subject วรรณกรรมพุทธศาสนา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การวิเคราะห์หนังสือพุทธศาสนาประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็กก่อนวัยรุ่นชมนาด บุญอารีย์
2551ความโศกในปัญญาสชาดก : อารมณ์สะเทือนใจกับการสอนคติธรรมทางพุทธศาสนาพัชรินทร์ บูรณะกร
2551งานของ "ดังตฤณ" ในฐานะวรรณกรรมพุทธศาสนาแนววัฒนธรรมประชานิยมสุธีรา สัตยพันธ์
2547ชักม้าชมเมือง : กวีนิพนธ์พุทธบูชาวรรณภา ชำนาญกิจ
2550ศาสตราแลบง : วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ พัฒนาการ และความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเขมรศานติ ภักดีคำ
2530หนังสือพุทธศาสนาที่เขียนเป็นภาษาไทย ซึ่งพิมพ์ระหว่าง พ.ศ. 2520-2527ปรียา ธาดาเดช
2548เดอะ ไลท์ ออฟ เอเชีย ของเซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์ : ภูมิปัญญาตะวันออกในโลกตะวันตกวิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล