Browsing by Subject สถาบันอุดมศึกษา -- การประเมิน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2542การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ : แนวทางสำหรับประเทศไทยชูเวช ชาญสง่าเวช
2550การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา : การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนและความไววารุณี ลัภนโชคดี
2546การวัดมูลค่าเพิ่มจากการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาชูเวช ชาญสง่าเวช
2541การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเชียนงลักษณ์ วิรัชชัย; สุวิมล ว่องวาณิช
2541การวิเคราะห์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศในเอเซีย : รายงานการวิจัยนงลักษณ์ วิรัชชัย; สุวิมล ว่องวาณิช
2553ตัวชี้วัดความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยด้านการสื่อสารในประเทศจีนหวานี เหอ
2554ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศสำหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกธิป สุขวารี
2542เอ็นทรานซ์ระบบใหม่กับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยธีระพร วีระถาวร