Browsing by Subject สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2014QUANTITATIVE COHESION COMPLEXITY MEASURE TO ENHANCING SOFTWARE QUALITYPimvard Charoenporn
2007Using design principle violation check definitions for evaluating aspect-oriented software maintainabilityMathupayas Thongmak
2556กรอบงานสนับสนุนการวิเคราะห์ช่องว่างตามลำดับความสำคัญของความต้องการซอฟต์แวร์เพื่อดีพลอยเมนต์ธิดารัตน์ เพ็ชรประสม
2556กรอบงานสำหรับการระบุผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงความต้องการเอกพล อินทร์ภิรมย์
2551กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับการสนับสนุนบริการตามมาตรฐานไอทิลภาสิต บุณยเกียรติ
2549การตรวจจับข้อบกพร่องในขั้นตอนการออกแบบเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์เชิงวัตถุธันยวัต จันทร์เปีย
2555การตรวจจับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ในเอ็กซ์เอดีแอลอาทิตย์ อุดมสมฤดี
2554การประยุกต์แบบรูปสำหรับซอฟต์แวร์ที่ทนต่อความผิดพร่องกับกระบวนการดับเบิลยูเอส-บีเพลทวี ไทยส่งสุวรรณ
2556การปรับปรุงอัลกอริทึมการตรวจหาแบบรูปการออกแบบเชิงโครงสร้างด้วยกราฟเชิงความสัมพันธ์ชลิดา เหลี่ยมวิเศษ
2532การพัฒนาตัวควบคุมแบบลำดับที่โปรแกรมได้ขนาดเล็กสมพงศ์ ฉัตรแสงอุทัย
2555การวัดความสามารถในการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ในขั้นตอนของการออกแบบอลิสรา หินชีระนันท์
2557การวัดค่าความคล้ายของดนตรีจากลำดับคอร์ดสำหรับระบบค้นคืนชีทเพลงชัยทรัพย์ วงศาโรจน์
2551การแสดงแบบรูปความมั่นคงโดยการขยายยูเอ็มแอลเซคเกียรติศักดิ์ ไชยสมบูรณ์
2556ตัวแปลภาษาสำหรับแผนภาพคอมโพเนนท ยูเอ็มแอล ไปยังภาษาแอคมีชุมพล โมฆรัตน์
2556วิธีการตรวจจับรูปแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ด้วยแกรมมาของกราฟทรงพล ทองคำ
2558สถาปัตยกรรมแบบผสมสำหรับการประมวลผลบันทึกของระบบงานขนาดใหญ่พิทยุตม์ ตั้งสัจจะธรรม