Browsing by Subject สปัตเตอริง (ฟิสิกส์)

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2014ALUMINA CORROSION IN DEIONIZED WATERVipada Dokmai
2555การประยุกต์ใช้เทคนิคการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าและเทคนิคการสปัตเตอริงในการสร้างแอคชัวเอเตอร์ลักษณะคานสองชั้นแบบโลหะผสมจำรูปเอกยุทธ ว่องวีระยุทธ์
2553การสังเคราะห์ฟิล์มบางคาร์บอนคล้ายเพชรเจือด้วยสารซัลเฟอร์โดยเทคนิคดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงอรัญญา แซ่เฮ้ง
2540การเตรียมฟิล์มซิงค์ออกไซด์แบบโปร่งใสและนำไฟฟ้าคมกฤษณ์ ปุ่นอุดม
2545การเตรียมฟิล์มบางโมลิบดีนัมที่มีความเค้นตกค้างต่ำโดยดีซีแมกนิตรอนสปัตเตอริงเฉลิมวัฒน์ วงศ์วาณิชวัฒนา
2554คุณลักษณะของฟิล์มบางแทนทาลัมไนไตรด์บนแผ่นฐานแก้วและโพลีอิไมด์ โดยการเคลือบด้วยวิธีรีแอคทีฟสปัตเตอร์ริงสมัชชา วรธำรง
2545ฟิล์มบางโปร่งใสนำไฟฟ้า ZnO(AI) เตรียมโดยอาร์เอฟและดีซีแมกนิตรอนสปัตเตอริงแบบตามลำดับเกษรารัตน์ อักษรรัตน์
2554สมบัติการป้องกันการกัดกร่อนของเหล็กกล้าไร้สนิมเคลือบด้วยอะลูมิเนียมไนไตรด์โดยแมกนีตรอนสปัตเตอริงเชาวลิต สีโสภา