Browsing by Subject หนังสือพิมพ์ไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2549กลยุทธ์การใช้พื้นที่ข่าวหน้า 1 ของแหล่งข่าวในหนังสือพิมพ์รายวันสุนทรี อมรเพชรสถาพร
2552การนำเสนออุดมการณ์ทางพุทธศาสนาของหนังสือพิมพ์รายวันประภาภรณ์ รัตโน
2544การนำเสนอเนื้อหาการจัดระเบียบสังคมในหนังสือพิมพ์ไทยสุรีรัตน์ ทองอินทร์
2552การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายของความไม่ปลอดภัยของอาหารในหนังสือพิมพ์ กับการรับรู้และปฏิกิริยาของประชาชนในกรุงเทพมหานครยศสุภาส ตรีรัตนพิทักษ์
2552การประกอบสร้างความจริงในข่าวเกี่ยวกับเทพยดาและผีของหนังสือพิมพ์ไทยเอกพล เธียรถาวร
2555การลอกข่าวและแชร์ข่าว กับความขัดแย้งเชิงจริยธรรมในหนังสือพิมพ์ไทยปณิชา เต็มหน
2547การวิเคราะห์เนื้อหาและเทคนิคการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับสงครามอิรักที่ปรากฎในหนังสือพิมพ์ไทยปิยดา อินทรวรพัฒน์, 2523-
2552ผลของการวางกรอบในข่าวสิ่งแวดล้อมต่อการรับรู้ความเสี่ยงขุมทอง นพพันธ์