Browsing by Subject อาหารแปรรูป

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2557การประเมินอายุการเก็บแบบรวดเร็วของผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปโดยใช้ NIR specytoscopy และ Chemometrics : รายงานการวิจัยอุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ; สุวัสสา พงษ์อำไพ
2554การพัฒนาผงโรยข้าวรสบูดูจากปลานิลจิตรลดารมควันร้อนอทิตา ชนะสิทธิ์
2549การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปหอยเป๋าฮื้อ Haliotis asinina Linnaeus ในรีทอร์ตเพาช์พัฒน์นรี เจนพุฒิพันธ์
2554การลดข้อบกพร่องของกระบวนการบรรจุกุ้งแปรรูปซูชิแช่แข็งจุฑามาศ รัตนกุล
2552การใช้ฟิล์มเคลือบบริโภคได้จากไคโตซานเพื่อยืดอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์อาหารแช่เย็นพร้อมบริโภคได้ : รายงานการวิจัยอุบลรัตน์ สิริภัทราวรรณ; สุวัสสา พงษ์อำไพ; สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส
2546ส่วนผสมทางการตลาดของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ประเภทอาหารแปรรูปจากผลไม้นงค์เยาว์ สุวรรณภาศักดิ์, 2519
2551โครงการวิจัยเรื่องโมเลกุลดีเอ็นเอเพื่อการพัฒนาการวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยแนวใหม่ในวัตถุดิบและอาหารแปรรูป : รายงานการวิจัยปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์; นันทวัน หัตถมาศ; ปาลิตา แปวไธสง; มัลลิกา แก้วดี
2552โครงการวิจัยเรื่องโมเลกุลดีเอ็นเอเพื่อการพัฒนาการวิเคราะห์คุณภาพและความปลอดภัยแนวใหม่ในวัตถุดิบและอาหารแปรรูป : รายงานการวิจัยปิยะศักดิ์ ชอุ่มพฤกษ์; นันทวัน หัตถมาศ; ปาลิตา แปวไธสง; มัลลิกา แก้วดี