Browsing by Subject อุตสาหกรรมอาหาร -- การควบคุมคุณภาพ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การก่อเกิดและการควบคุมไบโอฟิล์มของ Vibrio parahaemolyticus บนผิวเหล็กกล้าไร้สนิมณัทฐนิษฐ์ ศรีมังกรแก้ว
2538การตรวจติดตามระบบควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตอาหาร ของอุตสาหกรรมการบินสุพัตกูล ชัยจินดาสุต
2549การปรับปรุงคุณภาพเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ปอเปี๊ยะทอดแช่เยือกแข็งที่อุ่นด้วยเตาไมโครเวฟลลิตวดี ก๊กพ่อค้า
2544การพัฒนาดัชนีวัดสมรรถนะหลักภายใต้หลักการของ ISO 9000 และ GMP : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตไส้กรอกสุรชัย สานติสุขรัตน์
2553การเกิดไบโอฟิล์มของซูโดโมแนสบนเหล็กกล้าไร้สนิมและการถ่ายโอนของซูโดโมแนสระหว่างการหั่นผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปาริชาติ แสงสุวรรณ์
2555นวัตกรรมแบบจำลองการป้องกันความรับผิดต่อสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารในประเทศไทยปสุตา ปัญญาทิพย์
2552โครงการประชุมและเผยแพร่นวัตกรรมและความรู้ด้านความปลอดภัยของอาหาร : รายงานการวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์