Browsing by Subject อุบัติเหตุทางถนน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2014STUDY OF SOUND AND HAPTIC FEEDBACK IN SMART WEARABLE DEVICES TO IMPROVE DRIVING PERFORMANCE OF ELDERSChularas Natpratan
2539กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมปัญหาที่เกิดจากการเสพสุราขวัญตา เลิศวิจิตรกมล
2547กระบวนการประชาสัมพันธ์รณรงค์ โครงการลดอุบัติเหตุทางการจราจรของเครือข่ายอุบัติเหตุชรัมพร จิตต์โกศล
2550กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในการจัดการความขัดแย้งคดีอุบัติเหตุจราจร : ศึกษากรณีกองบังคับตำรวจนครบาล 7ศิริชัย ศรีชัยปัญญา
2541กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยทางการจราจรในจังหวัดภูเก็ตมนตรี สุดสม
2556การประเมินความเสี่ยงการขับขี่สำหรับการเฝ้าระวังผู้ขับขี่โดยข้อมูลสัญญาณดาวเทียมพีรพัศ ผลดีนานา
2554การศึกษามาตรฐานความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางระหว่างการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าทางยกระดับประพฤทธิ์ สุทธมงคล
2528การใช้ไดนามิคโปรแกรม กับการจัดโครงการปรับปรุงแก้ไขอุบัติเหตุการจราจรทางบกอิสาณ รัตนมาลัย
2548ความเครียดของผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุการจราจรทางบกที่พักรักษาตัว แผนกอุบัติเหตุในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์บุษบา สุวรรณเทวะคุปต์
2539ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงของการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุจราจรทางบกของผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดบุษบา เพ็ญสุวรรณ
2549ผลของการดูแลในห้องฉุกเฉิน ต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจรภายใน 48 ชั่วโมง หลังเกิดอุบัติเหตุจราจร ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขประภาพร สุวรัตน์ชัย