Browsing by Subject เกม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
Issue DateTitleAuthor(s)
2543การนำเสนอรูปแบบและเนื้อหาที่สนุบสนุนสังคม และต่อต้านสังคมที่ปรากฎในรายการเกมโชว์ทางโทรทัศน์กาญจนา วิชาคุณ, 2512-
2546การพัฒนาเกมการเล่นเตยของเด็กไทยไปสู่การเป็นกีฬาอาภรณ์ โพธิ์ภา, 2517-
2556การพัฒนาโปรแกรมการสอนความคิดสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคการคิดหน่วยภาษาแบบอเนกนัยตามแนวคิดของกิลฟอร์ดพงศ์ภัทร ธนะสินธนา; ภัทรา ธรรมธาดาตระกูล; หิรัญญา คะตา
2548การวิเคราะห์บทบาทของรายการ "สู้เพื่อแม่" ในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กและสถาบันครอบครัวพัชร พรหมภักดี
2555การใช้การคำนวณแบบหลายระดับความละเอียดเพื่อปรับพารามิเตอร์ของสภาพแวดล้อมแบบปรากฏขึ้นเองในเกมชาตา ซาลวาลา
2554ผลของการจัดกิจกรรมพลศึกษาโดยใช้เกมกลุ่มสัมพันธ์ที่มีต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนประถมศึกษาฉัตรพันธ์ ดุสิตกุล
2548เกมควบคุมพัสดุคงคลังในระบบจัดจ่าย / พงศ์ทวี ตั้งตระกูลกันธาพงศ์ทวี ตั้งตระกูลกันธา