Browsing by Subject โขน

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2549กลวิธีการขับร้องประกอบการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอย บททศกัณฑ์ กรณีศึกาครูทัศนีย์ ขุนทองมนตรี สุขกลัด
2550กลวิธีการแสดงบทบาทพระรามในโขน ตอน นางลอย ของคุณครูไพฑูรย์ เข้มแข็งสุรสิทธิ์ วิเศษสิงห์
2548การตรวจพลของพญาวานรในการแสดงโขนไกรลาส จิตร์กุล
2540การรำของผู้ประกอบพิธีในพิธีไหว้ครูโขน-ละครประเมษฐ์ บุญยะชัย
2551การรำหน้าพาทย์รุกร้น และเสมอข้ามสมุทร ของพระราม และพระลักษมณ์ชรินทร์ พรหมรักษ์
2547การศึกษาวิเคราะห์วิธีการร่ายรำ และลีลาท่ารำของโขนตัวพระ : กรณีศึกษาตัวพระรามศุภชัย จันทร์สุวรรณ์, 2498-
2554การสืบทอดการพากย์-เจรจาหนังใหญ่และโขนเรื่องรามเกียรติ์ของครูวีระ มีเหมือนรัตนพล ชื่นค้า
2552การออกแบบสารด้วยแสงในการสร้างสรรค์การแสดงโขนร่วมสมัยลักษณ์นัยน์ ทรงเสี่ยงไชย
2553การแสดงบทบาทตัวละครนิลพัทในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์อลัมพล สังฆเศรษฐี
2551การแสดงโขนชักรอกของคณะโขนหลวงราชพงษ์ประพัฒน์พงศ์ ภูวธน
2540จารีตการฝึกหัด และการแสดงโขนของตัวทศกัณฐ์สมศักดิ์ ทัดติ
2558นาฏยลักษณ์ของนางโขนพัชรินทร์ สันติอัชวรรณ
2555บทบาทการเกี้ยวในการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ยุทธนา แซ่พั่ว
2555บทบาทหนุมานลงสรงในการแสดงโขนบัณฑิต เข็มทอง
2538ระบำในการแสดงโขนของกรมศิลปากรสมรัตน์ ทองแท้
2548เพิ่มพละกำลังให้ลิงกับยักษ์ : โครงการวิจัยศิลปการแสดงร่วมสมัยจากงานขนบนิยมระหว่างไทย-เขมรพรรัตน์ ดำรุง; สัญชัย เอื้อศิลป์
2549แนวคิด และวิธีแสดงโขนลิงไพโรจน์ ทองคำสุก
2556แบบแผนและกลวิธีในการพากย์-เจรจาโขนของกรมศิลปากรธีรภัทร์ ทองนิ่ม