Browsing by Subject โทรศัพท์เคลื่อนที่

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2017Developing an area classification system from mobile phone usage dataNaruethai Thongphasook
2552กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด และภาพลักษณ์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่เฮ้าส์แบรนด์ปาริชาติ จัดดี
2542การควบคุมกำลังส่งของสถานีเคลื่อนที่ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูลาร์แบบ DS/CDMA โดยประมาณค่าความผิดพลาดพิสันต์ วงศ์วิเศษกิจ
2541การจัดลำดับการเข้าคิวสำหรับกระบวนการแฮนด์โอเวอร์ โดยใช้เอ็มบีพีเอสและเอสพีพีคิวกิตติศักดิ์ ล่ำดี
2543การตัดสินตัวถ่วงน้ำหนักในเครื่องรับแบบการขจัดการแทรกสอดบางส่วนในระบบซีดีเอ็มหลายอัตราโดยใช้ค่าความแปรปรวนจากสัญญาณขาออกของแมตซ์ฟิลเตอร์ณฑี ประภาวงษ์
2541การตัดสินใจแฮนด์โอเวอร์แบบฟัซซีโดยใช้อัตราการเคลื่อนที่ของสถานีเคลื่อนที่ระยะทางจากสถานีฐานและความแรงสัญญาณที่รับได้วราทร เลิศวงศ์วีรชัย
2543การปรับปรุงการควบคุมกำลังในข่ายเชื่อมโยงย้อนกลับในระบบวิทยุเคลื่อนที่เซลลูลาร์ DS-CDMAเจนจบ วีระพานิชเจริญ
2542การปรับปรุงการจัดสรรช่องสัญญาณพลวัตชนิดเรขาคณิต-ฟังก์ชันค่าใช้จ่ายโดยใช้อัลกอริทึมแอ็กเกรสซีฟสำหรับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่เซลลูลาร์ แบบทีดีเอ็มเอเฉลิมชัย พฤกษานุบาล
2541การปรับปรุงการจัดสรรช่องสัญญาณแบบพลวัตเชิงเรขาคณิต สำหรับทราฟฟิกไม่สม่ำเสมอในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูลาร์ระบบจีเอสเอ็มชีวโรจน์ นวลประเสริฐ
2547การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์ : ศึกษากรณีโทรศัพท์เคลื่อนที่รักศักดิ์ เมฆจินดา, 2519-
2553การพัฒนาบริบทประกอบเชิงกระบวนการโดยอิงสถาปัตยกรรมอิงแบบจำลองเอกวิชญ์ กุลธวัชวิชัย
2550การพัฒนาระบบการอ่านค่ามิเตอร์โดยอัตโนมัติผ่านโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่วิชิต พิบูลวิทยากุล
2544การพัฒนาระบบช่วยงานด้านเทคนิคผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ศุภชัย เตชะพิสิษฐ์
2550การพัฒนาระบบบริการเชิงพื้นที่โดยใช้อาร์เอฟไอดีร่วมกับโทรศัพท์มือถือสิทธิพล พรรณวิไล
2555การพัฒนาระบบเฝ้าระวังรังสีแกมมาที่ระบุตำแหน่งด้วยจีพีเอสผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่วสันต์ วงศ์สิโรจน์กุล
2554การพัฒนาแป้นพิมพ์เสมือนภาษาไทยขนาดเล็กบนจอสัมผัสสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ศีลพล สุกไสว
2550การรับรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการโฆษณาผ่านทางโทรศัพท์มือถือชาลาภรณ์ อัจฉริยานุรักษ์
2544การวัดคุณค่าตราสินค้าในธุรกิจบริการชุลีรัตน์ บรรณเกียรติกุล, 2521-
2551การวิเคราะห์และปรับแก้ค่าความน่าจะเป็นที่การเรียกถูกปฏิเสธซึ่งได้จากการวัดแบบมีการรบกวนในโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่วีรยุทธ หมายหาทรัพย์
2542การศึกษาสมรรถนะของสายอากาศเก่งโดยใช้ตัวจำลองแบบมนต์ทิพย์ภา อินทราวุธ