Browsing by Subject โรงเรียน--การบริหาร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การพัฒนาแบบจำลองแบบสมบูรณ์ในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดิเรก วรรณเศียร, 2503-
2514การวิเคราะห์ระบบบริหารโรงเรียนมัธยมแบบประสมสมศรี เทพนุกูล
2547การศึกษาการดำเนินงานวิชาการของโรงเรียนในกลุ่มจุฬาภรณราชวิทยาลัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสุนารี งามชื่น, 2515-
2547การศึกษาการบริหารงานโรงเรียนในเครือภคินีคณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ในประเทศไทยสุภาวรรณ โชติผล, 2510-
2545การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดทำแผนกลยุทธ์ ของผู้บริหารโรงเรียนนำร่อง การจัดทำงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกานต์ เสกขุนทด, 2511-