Browsing by Subject Dance

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 11 of 11
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การพัฒนาแบบแผนการออกกำลังกายแบบท่ารำไม้พลองกระบี่กระบองที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายเกี่ยวกับสุขภาพของผู้สูงอายุรุจน์ เลาหภักดี
2558การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์ ชุดทาสณัฐภา นาฏยนาวิน
2558การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์จากภาพท่าเต้นของนราพงษ์ จรัสศรีขวัญแก้ว กิจเจริญ
2557การสร้างสรรค์นาฏยศิลป์เพื่อผู้หญิงกับการยุติความรุนแรงดาริณี ชำนาญหมอ
2558การสร้างสรรค์ละครเพลงร่วมสมัย เรื่องศิลปินผู้บุกเบิกนาฏยศิลป์ร่วมสมัยในประเทศไทยฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์
2557ดรสา แบหลา: นาฏยศิลป์สร้างสรรค์จากวรรณคดีไทย เรื่อง อิเหนาสทาศัย พงศ์หิรัญ
2554นาฏยศิลป์สร้างสรรค์ ชุดภาวะโลกร้อนสุขสันติ แวงวรรณ
2557นาฏยศิลป์สร้างสรรค์จากคลื่นพายุซัดฝั่งกัญชพร ตันทอง
2554นาฏยศิลป์ไทยร่วมสมัยในรูปแบบวีดิทัศน์ เรื่องเงาะป่านภวรรณ นาคอุไร
2554ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พลศึกษา โดยใช้การฝึกเต้นรำลีลาศประเภทบอลรูมกับประเภทละตินอเมริกัน ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของนักศึกษาปริญญาตรีทัตตพันธ์ เจ้ยทองศรี
2557ผลของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะโดยใช้แนวคิดการเต้นเชิงสร้างสรรค์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของเด็กอนุบาลพรพิมล เวสสวัสดิ์