Browsing by Subject Electroplating

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2011Comparison between electroplating and electroless plating method with inkjet printing for conductive line patterningWanida Tunyong
2014THE INFLUENCE OF ELECTROPLATED ZINC COATING'S CURRENT DENSITY ON APPEARANCE OF BLACK TRIVALENT CHROMATE CONVERSION COATINGNirada Pintuperakovit
2010Preparation of palladium-copper-silver alloy membrane on stainless steel for hydrogen separationWarunporn Pattarateeranon
2555กรรมวิธีทางความร้อนและสมบัติเชิงกลของชั้นเคลือบโลหะผสมนิกเกิล-ฟอสฟอรัส และนิกเกิล-โคบอลต์-ฟอสฟอรัส ที่ชุบโดยไม่ใช้ไฟฟ้าก้องกิดาการ ธีรทัตพงศ์
2553การชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนโดยการเคลือบชั้นรองพื้นนิกเกิลด้วยไฟฟ้ารัญชน์ สงวนหมู่
2555การประยุกต์ใช้เทคนิคการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าและเทคนิคการสปัตเตอริงในการสร้างแอคชัวเอเตอร์ลักษณะคานสองชั้นแบบโลหะผสมจำรูปเอกยุทธ ว่องวีระยุทธ์
2554การปรับปรุงคุณภาพกระบวนการเคลือบด้วยไฟฟ้าเคมีของการผลิตวงจรไฟฟ้ารวมวิลันดา เริงโรจน์สรากุล
2557การสร้างและวิเคราะห์คุณลักษณะของไมโครแอคชัวเอเตอร์นิกเกิลเชิงไฟฟ้าความร้อนอิทธิพล เจริญบุญญาฤทธิ์
2554ผลของการอบอ่อนต่อสัณฐานและสมบัติเชิงกลของโลหะผสมนิกเกิล-ทังสเตนที่ชุบเคลือบด้วยไฟฟ้านราศักดิ์ สันวัง
2549ผลของนิกเกิลต่อการกำจัดไซยาไนด์ในน้ำเสียโดยวิธีการออกซิไดซ์ด้วยเฟอร์เรตภัทรวรรณ ติยานนท์
2554ผลของอันตรกิริยาระหว่างคลอไรด์กับสารเติมแต่งชนิดอื่นต่อการพอกพูนทองเเดงด้วยไฟฟ้าณัทกฤช กิจพิทักษ์
2555ผลของอุณหภูมิในการอบชุบทางความร้อนต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางกลของโฟมอะลูมิเนียมโพรงอากาศแบบเปิดที่เคลือบด้วยนิกเกิลอมฤดา อิสริยภัทร์