Browsing by Subject Recreation

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 9 of 9
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การประเมินมูลค่าทางนันทนาการของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเอกลักษณ์ อ่อนสอาด
2558การพัฒนารูปแบบการจัดการกีฬาเชิงนันทนาการของกรุงเทพมหานครอรุณี จิระพลังทรัพย์
2551การศึกษาการจัดกิจกรรมนันทนาการการท่องเที่ยวโดยชุมชน : กรณีศึกษาเกาะยาวน้อย จังหวัดพังงาเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์
2552การใช้พื้นที่สาธารณะในการพักผ่อนหย่อนใจ : ศึกษากรณีกลุ่มคนเล่นหมากรุกจีนในสวนลุมพินีอภิชาติ วิวัฒนิวงศ์
2557ความต้องการกิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพของผู้ใช้บริการในลานกีฬา กรุงเทพมหานครมรกต สมบัติศิลป์
2557ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการที่มีต่อศูนย์เยาวชนมิติใหม่กรุงเทพมหานครเลอลักษณ์ แสงอัมพร
2516ปัญหาการจัดสันทนาการของศูนย์เยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครไพวัลย์ ตัณลาพุฒ
2557แนวทางการจัดการกิจกรรมนันทนาการสำหรับประชาชนภายในบริเวณสนามกีฬาระดับอำเภอกฤตกัญญา คชรินทร์
2554แนวทางการจัดกิจกรรมนันทนาการตามความต้องการของบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการวิมลทิพย์ สมัญญามาตุเรศ