Browsing by Subject การโปรแกรมเชิงวัตถุ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 11 to 30 of 32 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การพัฒนาเครื่องมือสำหรับออกแบบวงจรตรรกะเชิงลำดับ โดยใช้แนวคิดเชิงวัตถุเพชรรัตน์ บูรพาธนะ
2550การพัฒนาโครงร่างสำหรับหารูปแบบที่เหมาะสมของโมเดลการออกแบบเชิงวัตถุอติโรจน์ สืบวงศ์คล้าย
2552การพัฒนาโปรแกรมสร้างไฟล์สนับสนุนการใช้งานสำหรับเอ็นไฮเบอร์เนตวิโรจน์ สุจิรวรกุล
2541การออกแบบจำลองวัตถุเพื่อจัดการบัญชีย่อยในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายชีวรัตน์ แนบเนียน
2540การออกแบบวัตถุสำหรับระบบบัญชีแยกประเภทสุพรรณี อำนาจมงคล
2551การออกแบบและพัฒนาระบบพจนานุกรมมัลติมีเดียภาษามือไทยณัฐพร แก้วท่าไม้
2547การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเมลานี วรศิริ, 2517-
2544การออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงของบริการในระบบกระจายภาสิน สุริเยนทรากร
2543การออกแบบและพัฒนาส่วนประกอบซอฟต์แวร์เชิงวัตถุสำหรับสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นชาญวิทย์ สินธพพันธุ์
2549การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือจัดทำแบบทดสอบโดยใช้มาตรฐาน ไอเด็มเอสคิวทีไอประคอง โพ
2546การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดการนำกลับมาใช้ใหม่สำหรับซอฟต์แวร์ภาษาจาวาเมธาวี แดงเพ็ง
2543การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรมเชิงวัตถุสมหวัง แซ่ตั้ง
2543การออกแบบและพัฒนาเทคนิคการเขียนโปรแกรมจาวาโดยใช้ตัวแปรเมทอดวชิราวุธ ธรรมวิเศษ
2551การออกแบบโปรแกรมเชิงวัตถุสำหรับการประเมินการคงสภาพของท่อที่มีรอยร้าวด้วยระเบียบวิธี R6เนติพันธ์ พุทธรักษ์
2555การเปรียบเทียบความแม่นยำของวิธีการประมาณขนาดซอฟต์แวร์เชิงวัตถุด้วยวิธีฟังก์ชันพอยต์ ฟังก์ชันพอยต์เชิงวัตถุ และคลาสพอยต์ชมพูนุช เผ่าประพัธน์
2554การใช้ภาษาออนทอลโลจีเพื่อสร้างแผนภาพคลาสจากกระบวนการธุรกิจอีพีซีนฤมล บุญอ้วน
2547การใช้มาตรวัดเชิงวัตถุทำนายเสถียรภาพของเมทธอดธีรเดช แซ่ตั้น, 2524-
2547ช่วงของค่ามาตรวัดซอฟต์แวร์เชิงวัตถุสำหรับตรวจจับร่องรอยที่ไม่ดีของโปรแกรมพนิตา เมนะเนตร, 2524-
2542ซอฟต์แวร์สร้างรูปลายเส้นสามมิติ : รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการสิ่งประดิษฐ์วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ
2553วิธีการสกัดรูปแบบการใช้งานของอ็อบเจกต์โดยการค้นคืนด้วยชนิดของบริบทที่หลากหลายปารัช สุพงษ์พันธุ์