Browsing by Subject ประสิทธิภาพ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 5 to 9 of 9 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2537การมีส่วนร่วมทางการเมือง กับ ประสิทธิภาพในงานของพนักงานธนาคารออมสินเอนก จงวัฒนบัณฑิตย์
2543การศึกษาการดำเนินงานตามลักษณะขององค์การที่มีประสิทธิภาพของกลุ่มงานการพยาบาลโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขลัดดาวรรณ์ จรรยานะ
2513การสร้างแบบสำรวจเพื่อทำนายประสิทธิภาพของครูฆรณี หมื่นรักษ์
2553การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การวิเคราะห์วางกรอบข้อมูลสามขั้นตอนและการเปรียบเทียบข้ามกรณีอัครเดช เกตุฉ่ำ
2557ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบของศูนย์โรงเรียนจรัสโฉม ชมภูมิ่ง