Browsing by Subject ปัญหาสังคม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 6 to 10 of 10 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2545ปัจจัยที่ทำให้นักศึกษาหญิงเป็นโสเภณี : ศึกษากรณีกรุงเทพมหานครธรีรัตน์ เชมนะสิริ
2547ปัญหาสังคมที่ควรได้รับการกำหนดเป็นวาระของสาธารณชนเพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ, 2525-
2546ปัญหาสังคมที่เกิดจากการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ตลาดสี่มุมเมือง จังหวัดปทุมธานีสมพร พรทิพย์เสถียร
2539ปัญหาสังคมและสาธารณสุขของคนงานก่อสร้างในเขตเทศบาลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี : ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเกื้อ วงศ์บุญสิน; เตือนใจ อินทุโสมา; พวงเพ็ญ ชุณหปราณ; วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล; วีนัส อุดมประเสริฐกุล; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5กนก จันทรา