Browsing by Subject พลังงานชีวมวล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 51 to 60 of 60 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2554พลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณ 2 มิติในเตาผลิตแก๊สแบบเบดคู่ชนินทร์ มัญชสิงห์
2548ระบบควบคุมอุณหภูมิของเตาเผาฟลูอิไดซ์เบดแบบหมุนเวียนอันธิการ์ วรรณะ
2559เชื้อเพลิงชีวภาพจากน้ำมันปาล์มด้วยวิธีไมโครอิมัลชันโดยใช้สารลดแรงตึงผิวกลุ่มเอสเทอร์ชนิดไม่มีประจุเพ็ญพธู ศิริรัตนประเสริฐ
2555เชื้อเพลิงอัดแท่งจากชีวมวลและตะกอนเปียกอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลเอกลักษณ์ กิติภัทร์ถาวร
2559เซลล์เชื้อเพลิงชีวภาพร่วมกับหอดูดซึมเพื่อการบำบัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากการบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนสารอินทรีย์และซัลเฟตเดชาธร โกมลโยธิน
2551แก๊สสังเคราะห์จากแกซิฟิเคชันด้วยไอน้ำของทะลายปาล์มน้ำมันสุภชิตา เกริกไกวัล
2553โครงการวิจัยการสังเคราะห์บิวทานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร : รายงานผลการวิจัยอาภาณี เหลืองนฤมิตชัย
2555ไพโรไลซิสในเฟสของเหลวในเครื่องปฏิกรณ์ขนาด 20 ลิตร สำหรับการผลิตน้ำมันชีวภาพจากไม้กระถินยักษ์นพปฎล คูหาอุดมลาภ
2554ไฮโดรดีออกซิจิเนชันของสารประกอบฟีนอล บนตัวเร่งปฏิกิริยา CoWS และ CoWO แบบไม่มีตัวรองรับอรุณี วิชญมาศ
2554ไฮโดรดีออกซิจีเนชันของน้ำมันเมล็ดในปาล์มโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยานิกเกิลโมลิบดีนัมณรงค์วุฒิ เจ้าแก่นแก้ว